Henkilöstö

Palveluksessasi!

Palveluksessamme on tällä hetkellä noin 60 henkilöä.

Palveluamme tuottavalla henkilöstöllä on tehtäviensä hoitamiseen tarvittavat tiedot ja taidot, jotka on saatu koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Usein pohjakoulutus on saatu ammattikorkeakouluista tai keskiasteen oppilaitoksista. Vuoden 2017 alussa ammattikorkeakoulututkinto on 35 %:lla, ylempi korkeakoulututkinto 14 %:lla ja merkonomin tutkinto 18 %:lla työntekijöistä. Lisäksi osaamista kehitetään jatkuvasti alan sisäisellä koulutuksella.

Palveluksessamme on ammattilaisia muun muassa seuraavilta aloilta:

 • • taloyhtiöiden johtaminen
  • taloyhtiöiden hallinto ja juridiikka
  • taloyhtiöiden talous
  • taloyhtiöiden ylläpito ja korjaaminen
  • taloyhtiön asukkaiden, osakkaiden ja hallitusten jäsenten asiakaspalvelu
  • viestintä- ja tietopalvelut, henkilöstöjohtaminen