Isännöinnin hinnoittelumallimme

Slide 1
SKH YRITYSINFO ❯ HINNOITTELUMALLIMME
Aina avoin hinnoittelu
Slide 1
SKH YRITYSINFO ❯ HINNOITTELUMALLIMME
Aina läpinäkyvä
Slide 1
SKH YRITYSINFO ❯ HINNOITTELUMALLIMME
Helposti ennakoitavissa
previous arrow
next arrow


Asiakasystävällinen hinnoittelumalli

SKH Isännöinnin hinnoittelu perustuu siihen, että asiakas maksaa palveluista kiinteiden kuukausimaksujen sijaan oman käytön ja tarpeen mukaisesti.

Taloyhtiön tarvitsemaan isännöinnin määrään vaikuttaa merkittävästi yhtiön tilanne ja kunto. Korjaussuunnitelmassa aktiivista vaihetta elävän taloyhtiön tarvitsema tuen määrä on huomattavasti suurempi kuin korjaussuunnitelmassa rauhallista ajanjaksoa elävän taloyhtiön.

Isännöinnin kokonaiskustannuksen muodostumisesta voit lukea täältä.

Keskimäärin voidaankin esittää, että isännöinnin näkökulmasta taloyhtiössä kahta aktiivista vuotta seuraa kahdeksan hiljaisempaa. Siksi kiinteää kuukausihintaa maksava asiakas päätyy helposti kompensoimaan muiden taloyhtiöiden korjauskustannuksia. 

SKH:ssa suosimme hinnoittelua, jossa taloyhtiö maksaa vain saamastaan palvelusta. Asiakaslähtöinen hinnoittelumallimme takaa, että taloyhtiö saa aina tarvitsemansa määrän palvelua eikä vastaavasti joudu maksamaan tyhjästä silloin, kun tarvetta palvelulle ei ole.

Toisin kuin kiinteä kustannus, käytön mukaan määräytyvä hinnoittelu on avointa ja läpinäkyvää. Hinnastostamme selviää helposti aina kulloistenkin työvaiheiden tarkat veloitukset. Asiakaspalvelumme ja tekniset isännöitsijämme auttavat myös laskemaan etukäteen erilaisten hankkeiden tai ajanjaksojen kokonaiskustannuksia. 

Hinnoittelumallimme hyödyt konkretisoituvat muun muassa SKH Smart -isännöintipalvelussa, jonka avulla taloyhtiö voi pudottaa isännöintikustannuksiaan jopa puoleen. Lue lisää Smart-palvelusta täältä.

Ostokorvaus on keskimäärin 80 euroa / huoneisto / vuosi

SKH:n palveluhinnastossa on määritelty asiakkaan erillisiin toimiin ostojen hallinnointikorvaus eli ostokorvaus.

Toteutuneisiin ostoihin pohjautuva hinnoittelumallimme mahdollistaa taloyhtiötä paremmin palvelevan ja tarkoituksenmukaisemman isännöintitoiminnan kuin tuntilaskutus, tilausmaksuihin perustuva laskutus tai isännöinnissä yleisesti käytettyä ns. hankepalkkiolaskutus.

Ostokorvausta ei tule vakiolaskutuksesta, kuten esimerkiksi huollon kk-veloituksista, kaukolämpömaksuista, vakuutusmaksuista jne. Myöskään alle 80 euron ostoista tai kulukuiteista ostokorvausta ei peritä.

Ostokorvausten hinnoittelumallimme tekee hinnoittelustamme helpommin ennakoitavaa ja varmistaa sen, että henkilökuntamme käyttää resurssejaan laskutuksen sijaan asiakkaan taloyhtiön asioiden edistämiseen.

Minkä suuruiseksi ostokorvaukset keskimääräisesti muodostuvat?

Ostokorvausten kokonaismäärää on hyvä tarkastella keskimääräisellä tasolla suurusluokan hahmottamiseksi. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että tosiasiallinen laskutus SKH:ssa ei perustu keskiarvoihin, vaan hinnoittelu vastaa aina käytettyä palvelua.

Keskimäärisessä taloyhtiössä (n. 40 hsto) erillisveloitukset ovat seuraavat:

Ostojen hallinnointikorvaukset 80€/hsto (sis alv) vuodessa:

  • Joista alle 2000 € ostoja –>  SKH ostokorvaukset näistä 35€/hsto vuodessa
  • Joista 2000-10 0000 € ostoja –>  SKH näistä 16€/hsto vuodessa
  • Joista 10 000-300 000 € ostoja –>  SKH näistä 21€/hsto vuodessa
  • Joista yli 300 000€ ostoja –>  SKH näistä 9,5€/hsto vuodessa

Oston hallinnointikorvauksen suuruuden eri tilanteissa voit helposti laskea tällä laskurilla: Oston Hallinnointikorvauksen laskentataulukko

Oston hallinnointikorvaus ei siis ole korvaus pelkästään laskun mekaanisesta läpiviennistä. Taloyhtiön ostoon liittyy monia asioita alkaen budjetoinnista verottajaraportointiin, vakuutusilmoitusten hoitamisesta tilinpäätöksen tekemiseen ja käsittelyyn yhtiökokouksessa. 

SKH:n ammattitaitoisen henkilökunnan ja toimintaa ohjaavan hinnoittelumallimme avulla taloyhtiöiden asiat edistyvät suunnitellusti ja kustannustehokkaasti.

Voit lukea tarkemmin SKH:n ostokorvauksista täältä.