Tilinpäätöksen kolme eri tulosta

Miksi taloyhtiön tilinpäätöksessä on samalle vuodelle kolme eri tulosta?

Asunto-osakeyhtiön tuloslaskelma kertoo, mistä yhtiön kirjanpidollinen ja verotuksellinen tulos muodostuu. Taloyhtiön ei ole tarkoitus tuottaa toiminnallaan voittoa eli kirjanpidon tulos järjestellään aina siten, että vältytään tuloverojen maksamiselta.

Perussääntö on selkeä:
Jos haluat katsoa taloyhtiön ”kassan riittävyyttä” katso vastikerahoituslaskelman hoitojäämää.

Kolmen eri tuloksen perusteet menevät seuraavasti:

Tuloslaskelman osoittama hoitokate kertoo ovatko hoitotuotot kuten hoitovastikkeet, vuokrat ja käyttökorvaukset riittäneet kattamaan yhtiön hoitokulut (esim. hallinto, käyttö- ja huoltomenot, lämmitys, sähkö, vesi, jäte sekä vuosikorjaukset). Siitä näkee ovatko tuotot riittäneet kattamaan hoitokulut tilikauden osalta.

Vastikerahoituslaskelman hoitojäämässä ovat mukana tuloslaskelman hoitotuottojen ja hoitokulujen lisäksi rahoitustuotot ja kulut.
Em. lisäksi otetaan mukaan myös taseeseen kirjatut tapahtumat, joihin liittyy rahan menoa ja tuloa: hoitolainojen nostot ja lyhennykset ja taseeseen aktivoidut korjaukset ja hankinnat.
Vastikerahoituslaskelman kertoma yli-/alijäämä ei yleensä täsmää tuloslaskelman hoitokatteeseen, mutta se kertoo hoitokatetta tarkemmin rahojen riittävyydestä. Vastikerahoituslaskelmaan otetaan mukaan edellisiltä tilikausilta siirtyvä yli- tai alijäämä eli se kertoo kumulatiivisesti menojen ja tulojen kertymishistorian.

Keskinäiset erot tuloslaskelman-  ja vastikerahoituslaskelman mukaisessa hoitojäämässä johtuvat tyypillisesti korjauksista ja hankinnoista, jotka ovat osin tai kokonaan usein kirjanpitosäännösten pakottamana aktivoitu taseeseen.  Tyypillisinä tämmöisinä mainittakoon mm. Kaukolämpökeskuksen uusiminen, pesulakoneiden uusiminen, kylmälaitteiden uusiminen, ylipäätään koneiden ja kaluston uusinnat tai hankinnat.
Jos ero on suuri, johtuu se usein tilikauden aikana nostetusta hoitolainasta, jolle ei ole erillistä hankelaskelmaa vastikerahoituslaskelmalla.

Lainoitettavista hankkeista laaditaan erillinen hankerahoituslaskelma, jolla selvitetään hankkeeseen liittyvät menot ja niiden rahoitus. Hankemenot yleensä erotellaan pois hoitotuottojen ja -kulujen vastikerahoituslaskelmasta.