Ilmoitus sidonnaisuuksista

Ilmoitus sidonnaisuuksista

Hallituksen jäsenten, isännöitsijän ja heidän lähipiiriläistensä tulee täyttää oma ilmoituksensa mahdollisista sidonnaisuuksista. Olennaista on, että kaikki täyttävät liitteenä olevan lomakkeen mahdollisimman pian valintansa jälkeen (esim hallituksen järjestäytymiskokouksessa). Mikäli sidonnaisuuksia ei ole, lomaketta ei tarvitse täyttää. Jos sidonnaisuuksissa tapahtuu muutoksia kesken hallituskauden, tulee muutoksista ilmoittaa isännöitsijälle, joka laati sidonnaisuuksista yhteenvedon tilintarkastusta varten.

Lomake: Ilmoitus Sidonnaisuuksista Lomake Ja Selite

Lomakkeella lisätietoja käyttötarkoituksesta ja lomakkeen täyttämisestä.

Lomake palautetaan: asiakaspalvelu@skh.fi