Viikkotiedote ja huoneiston iltakirjeet

DataValvomo & Raportointi:
Perjantaikirje

Viikkotiedote ja huoneiston iltakirjeet

Toimitamme perjantaisin sähköisen koosteen taloyhtiön tapahtumista

SKH-Isännöinti Oy:n maksuton viikkotiedote osakkaille on lisännyt taloyhtiöiden avoimuutta. Viikkotiedote taloyhtiön tapahtumista muodostuu automaattisesti tietokannoistamme perjantaisin työviikon päätteeksi.

Avoin osakastiedottaminen on lisännyt osakkaiden tietämystä taloyhtiönsä asioista. Luottamus ja kiinnostus taloyhtiön toimintaa kohtaan on selkeästi kasvanut. Erityisesti muualla asuville osakkaille säännöllinen tiedottaminen on erityinen lisäarvo.

Viikkotiedote tekee isännöinnin näkymättömästä työstä näkyvää ja avoimuus on keskeistä taloyhtiön hyvän hallinnon toteutumisen kannalta. Avoimuus edistää osakkaiden yhdenvertaista kohtelua ja oikeuksien käyttöä sekä kannustaa osakkaita osallistumaan.

Lähetämme hallitukselle, osakkaille ja vuokralaisille kullekin omat viikkotiedotteensa. Vuokralaisilla tarkoitamme taloyhtiöön vuokrasuhteessa olevia henkilöitä, emme osakkaan vuokralaisia. Hallituksen tiedote sisältää laajimmat tiedot. Osakkaiden viikkotiedotteesta on poistettu henkilötietosuojan mukaiset asiat. Vuokralaisten tiedotteesta on poistettu taloyhtiön talous- ja rahatiedot. Työntekijämme voivat määritellä näkyvyysasetukset aina tapauskohtaisesti.

Hallituksen perjantaikirjettä lukuunottamatta viikkokirjeet on mahdollista asetta pois päältä taloyhtiön tahdon mukaisesti.

Viikkotiedottamisen periaatteita

Keskeneräinen kilpailutus

 • Raportoimme kilpailutuksen etenemisestä. Päätöksenteon jälkeen kerromme tarkemmat tiedot.

Aiheet, jotka eivät näy osakas- ja vuokralaiskirjeestä

 • Yhteystietojen tai nimen muutos
 • Avainhallinnan järjestäminen
 • Taloyhtiön palkansaajien perustaminen
 • Todistus maksetuista maksuista
 • Hallituksen varoituksen laadinta (maksurästisyy)
 • Työsuhteeseen liittyvät asiat
 • Perintätoimeksianto
 • Katso-tunnisteet
 • Kirjanpito
 • Isännöitsijäntodistus
 • Häiriöilmoitusten ilmoittaja

Huoneistokohtainen iltakirje

Osakas saa henkilökohtaisen iltakirjeen aina silloin, kun hänen huoneistoonsa on kohdistunut toimenpiteitä. Nämä tapahtumat näkyvät iltakirjeestä.

Lue Kiinteistölehden artikkeli aiheesta!
https://www.kiinteistolehti.fi/taloudesta-tietoa-osakkaille-kerran-viikossa/