Taloyhtiön vastaanotto

SKH Isännöinti on turvallinen valinta

Isännöitsijätehtävien vaihtuessa SKH Isännöinti vastaanottaa taloyhtiön hallinnon ja tekniset tiedot. Taloyhtiön asiakirjat ja dokumentit digitoidaan ja taloyhtiö saa omat asiointisivut.

Tutustu taloyhtiön vastaanottoon SKH Isännöinnissä tästä.

ISA, SKH-Isännöinti Oy on auktorisoitu isännöitsijätoimisto

ISA-auktorisoitujen yritysten toiminnan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Kriteereissä määritetään ne juridiset, taloudelliset, kiinteistön johtamiseen ja toiminnan avoimuuteen liittyvät vaatimukset, jotka auktorisoitavan yrityksen on täytettävä. Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille:

 • Hyvän isännöintitavan – Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen
 • Det Norske Veritaksen suorittama auditointi ja seuranta
 • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • Toiminnan vastuuvakuutus
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen

SKH Isännöinti on vakuuttanut toimintansa

 • Toiminnan vastuuvakuutus 1.000.000,00 €, omavastuu 1.000,00 €
 • Varallisuusvastuuvakuutus 500.000,00 €, omavastuu 2.000,00 €
 • Hallinnon vastuuvakuutus 200.000,00 €, omavastuu 1.000,00 €
 • Konsultoinnin vastuuvakuutus 200.000,00 €, omavastuu 10 %, vähintään 2.000,00 €
 • Oikeudenkäyntikuluvakuutus 50.000,00 €, omavastuu 15 %, vähintään 1.000,00 €

SKH Isännöinti, avointa ja digitaalista – siksi edullista