Visio ja strategia

Tavoitteet korkealla

SKH Isännöinnin visiona on olla alansa johtava yritys pääkaupunkiseudulla. Haluamme olla ensimmäinen isännöintitoimisto, johon asuintaloyhtiö ottaa yhteyttä etsiessään yhtiölle isännöintiä. Teemme työtä ollaksemme meille osoitetun luottamuksen arvoisia ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

SKH Tavoitteet korkealla

Strategianamme on

 • tuottaa itse asunto-osakeyhtiöiden isännöinnin peruspalvelut
  SKH Isännöinnin oma henkilöstö vastaa taloyhtiön toiminnan johtamisesta, taloyhtiön taloudesta, hallinnosta, ylläpito- ja korjaustöiden johtamisesta, taloyhtiöiden tieto- ja viestintäpalvelujen tuottamisesta sekä näihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Työntekijämme ovat oman alansa asiantuntijoita ja pitävät yllä osaamistaan mm. jatkuvan sisäisen koulutuksen avulla.
 • tarjota asiakkaillemme muiden taloyhtiöissä tarvittavien palvelujen osto-osaaminen
  SKH Isännöinnillä on palveluksessaan henkilöstöä, jolla on riittävät tiedot ja taidot hankkia taloyhtiön toiminnassa tarvittavia hoito-, ylläpito- ja korjauspalveluja. Kilpailutamme mm. taloyhtiön tarvitsemat siivous-, kiinteistönhoito-, piha-, lumi-, huolto- ja korjaustyöt taloyhtiön hallituksen kanssa sovituin perustein.
 • hyödyntää tietotekniikkaa monipuolisesti työssämme
  Toimintamme perustuu tietotekniikan monipuoliseen hyödyntämiseen. Taloyhtiön kaikki asiakirjat ja toimintaan liittyvät tiedot ovat niin hallitusten kuin isännöintitiiminkin käytettävissä reaaliaikaisesti Talokanavassa. Talokanavassa ovat mm. taloyhtiön pankkitositteet, sopimukset, vikailmoitusten ja ylläpitotöiden etenemisestä kertovat työmääräykset, lainatiedot, tiedot autopaikoista ja saunavuoroista sekä yhtiökokousten ja hallituskokousten pöytäkirjat.
  Raportointi taloyhtiön hallituksen ja isännöintitiimin kesken tapahtuu sähköisiä toimintamalleja hyödyntäen.
  Taloyhtiöiden osakkailla ja asukkailla on mahdollisuus hoitaa asiansa asiakaspalvelun kautta sähköisesti itse valitsemaansa aikaan. Sähköisen palvelun kautta asiakaspalvelusta on mahdollista saada haluttu tieto tai palvelu nopeasti, vaivattomasti ja heti oikein. Asiakaspalvelu ohjaa yhteydenotot asian kannalta oikealle taholle – esimerkiksi isännöintitiimille, SKH Isännöinnin asiantuntijalle tai taloyhtiön palkkaamalle palveluntuottajalle.
  Laadimme kullekin asiakastaloyhtiölle automaattisesti omat kotisivut Talokanavaan.
 • perustaa palvelumme tiimityöskentelyyn
  Isännöintipalvelu on ryhmätyötä. Taloyhtiöiden isännöintipalvelut tuottaa eri alojen asiantuntijoista koostuva isännöintitiimi, jonka jäsenet käyvät taloyhtiöissä aina tarpeen mukaan. Taloyhtiöiden asukkaiden palvelusta vastaa asiakaspalveluun erikoistunut yksikkö.
  Tiimityöskentely tarjoaa taloyhtiölle mahdollisuuden saada monipuolisia asiantuntijapalveluita. Asiantuntemus ja isännöintipalveluyrityksen voimavarojen riittävyys korostuvat etenkin kiinteistön ikääntyessä. Esimerkiksi huolto-, ylläpito- ja korjaustyöt vaativat teknistä-, taloudellista-, juridista- ja johtamisosaamista, jotta taloyhtiön asukkaiden arki sujuu mahdollisimman helposti ja vaivattomasti.
  Taloyhtiölle tiimityöskentelyyn perustuva isännöinti on kustannustehokasta ja tasalaatuista asiantuntijapalvelua. Palvelun taso ei ole kiinni yksittäisen henkilön lomista, koulutuspäivistä tms. tekijöistä, kun hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden käytössä on joukko osaajia.
 • tuottaa asiakkaidemme tarvitsemia palveluita
  SKH Isännöinnin työskentely perustuu aina isännöintisopimukseen, jossa on sovittu isännöinnin sisältö. Taloyhtiö näkee sopimuksestaan, mitkä palvelut kuuluvat kuukausittaiseen isännöintimaksuun ja mistä palveluista veloitetaan erillispalveluhinnaston mukaisesti.
  SKH Isännöinti kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti yhteistyössä asiakkainaan olevien taloyhtiöiden kanssa. Tuotamme palveluita, joille on kysyntää asiakaskunnassamme.
 • arvostaa osaavaa henkilöstöämme ja sen hyvinvointia
  SKH Isännöinti tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä arvokasta työtä Suomessa asuvien ihmisten hyväksi. Isännöintiä voi tehdä vain lähellä asiakkaita ja heidän arkeaan. Tarjoamme kilpailukykyiset työehdot ja –olot työntekijöillemme. Palkkaamme osaavaa henkilöstöä, jolla on halu kehittää itseään koko ajan. Tuemme ja arvostamme osaamista ja kehittymishalua sekä järjestämällä sisäistä koulutusta että tarjoamalla mahdollisuudet osallistua ammattitaitoa täydentävään koulutukseen. Kehitämme toimintaamme koko ajan myös henkilöstömme jaksaminen ja hyvinvointi huomioiden.