Märkätilan hyvitysesimerkki

Kiinteistöalan kirjallisuudessa esitetty laskukaava hyvitysten laskemisesta.

Kirjattiin tiedoksi kiinteistöalan kirjallisuudessa esitetty laskukaava hyvitysten laskemisesta.

Sen pohjalta esitetään hyväksyttäväksi seuraavan kylpyhuonekunnostuksen osakashyvitysten laskentaperiaatteen:

Hyvityksen määrä:
Hyvityksen määrä = yhtiön säästö – ikävähennys (- mahdolliset yhtiön muut kulut)

Ikävähennys:
Kylpyhuoneen laskennalliseksi elinkaareksi voidaan laskea 25 vuotta. Tällöin elinkaari perustuu ohjekorttiin KH 90T00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot.

Esimerkki:
Yhtiön säästö: 10 000 euroa
Osakas remontoinut: vuonna 2007 (2015-2007=8)
Ikävähennys: (10 000 : 25) x 8 (vuosien lukumäärä) = 3200 euroa
Hyvityksen määrä: 10 000 – 3 200 = 6 800 euroa

Laskennassa käytetään täysiä kalenterivuosia puolikas pyöristäen ylöspäin.

Hyvityksen edellytyksenä on, että osakkeenomistajan huoneistossa aikaisemmin tehty työ on hyödynnettävissä yhtiön urakassa ja yhtiölle syntyy tästä säästöä. Yhtiö edellyttää, että osakkeenomistaja esittää riittävän dokumentaation työn suoritustavoista ja käytetyistä materiaaleista.

Saatujen asiakirjojen ja tietojen perusteella yhtiön hallitus päättää, usein urakan valvojan lausuntoa hyödyntäen, hyväksytäänkö aiemmin tehty työ korvaavaksi työksi vai tehdäänkö työ uudelleen.