SKH kilpailutekijät

 

1: Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on liiketoimintamme ytimessä. Haluamme jatkuvasti kasvattaa asiakaskuntaamme ja ylläpitää nykyisiä asiakassuhteita. Perheyrityksenä meille on ensiarvoisen tärkeää kehittää toimintaamme ja luoda uutta, pitäen asiakkaamme aina keskiössä. Pyrkimyksemme asiakastyytyväisyyteen näkyy konkreettisesti: olemme saaneet neljän tähden asiakastyytyväisyysarvioita taloyhtiöiden ja hallitusten jäseniltä.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme varmistaa asiakastyytyväisyyden myös tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneet tarjoamaan parasta palvelua, ja tulokset puhuvat puolestaan. Tutustu tyytyväisiin asiakkaisiimme ja referensseihimme verkkosivustollamme osoitteessa https://www.skh.fi/referenssit/

Ratkaisemme tyytymättömyyden aiheet:

 • Hidas viestintä ja reagointi: Asiakastyytyväisyytemme osoittaa, että olemme sitoutuneet nopeaan ja tehokkaaseen viestintään. Meidän isännöitsijämme vastaavat yhteydenottoihin nopeasti ja ratkaisevat ongelmat ilman viivytyksiä.
 • Korkeat ja epäselvät lisälaskutukset: Läpinäkyvät laskutuskäytäntömme ja asiakastyytyväisyys kertovat, että asiakkaamme ymmärtävät ja hyväksyvät palveluidemme hinnat ja ehdot.
 • Puuttuva läpinäkyvyys: Asiakastyytyväisyys perustuu avoimuuteen ja selkeyteen kaikessa toiminnassamme. Hallitukset ja osakkaat saavat kattavat raportit ja selkeät tiedot kaikista toimista.
 • Ammattitaidon puute: Korkea asiakastyytyväisyys on merkki siitä, että isännöitsijöillämme on tarvittava ammattitaito ja kokemus hoitaa myös monimutkaisia hankkeita.

2: Isännöinnin kokonaiskustannukset

Isännöintialalla on perinteisesti käytetty kiinteään kuukausihintaan perustuvaa veloitusmallia, joka on toiminut hyvin monella tapaa, mutta sillä on myös haittapuolensa. Kiinteä hinta voi joskus passivoida isännöintiyrityksen, jolloin ainoa keino parantaa kannattavuutta on vähentää taloyhtiölle käytettyä aikaa. Tämä ei aina ole taloyhtiön edun mukaista.

SKH on kehittänyt paremman hinnoittelumallin, joka huomioi taloyhtiöiden erilaiset tarpeet. Meillä on perushinnaston pohjalla kiinteä kuukausihinta, mutta ylimääräisiä kuluja ei laskuteta turhaan. Passiivisina vuosina taloyhtiön isännöintikustannukset pysyvät alhaisina, ja kun aikaa tarvitaan enemmän, se on aina saatavilla. Keskimäärin kokonaiskustannuksemme ovat alan keskiarvon tasolla tai sen alapuolella. Jos näin ei ole, teemme tarvittavat muutokset.

Tämä hinnoittelumalli tekee kustannusten vertailusta helppoa ja reilua. Kun vertailet isännöintiyritysten tarjouksia, huomaa, että meidän mallimme sisältää realistiset tuntimääräarviot, mikä antaa paremman kuvan todellisista kustannuksista.

Ratkaisemme tyytymättömyyden aiheet:

 • Hidas viestintä ja reagointi: Hintamallimme mahdollistaa tehokkaan ajankäytön ja nopean reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin, mikä vähentää viivytyksiä.
 • Korkeat ja epäselvät lisälaskutukset: Suhteessa perinteiseen ”kaikki tunteina” tai ”kaikki varmuuden vuoksi kuukausihintaan” -malleihin  hinnoittelumallimme eliminoi epäselvyydet ja yllätykset laskutuksessa, mikä lisää asiakkaiden luottamusta.
 • Puuttuva läpinäkyvyys: Läpinäkyvä hinnoittelumme ja tarkka raportointi takaavat, että asiakkaat tietävät aina, mistä he maksavat ja miksi.
 • Ammattitaidon puute: Hinnoittelumallimme mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön, mikä varmistaa, että asiantuntijat ovat käytettävissä ja hankkeet etenevät suunnitellusti.

3: Laatu ja sen valvonta

Laadussa ja laadunvalvonnassa isännöintialalla on kyse tiedon kulun avoimuudesta, selkeydestä ja varmistamisesta. SKH-isännöinnissä olemme kehittäneet kolme keskeistä toimintamallia, joiden avulla varmistamme laadun ja asiakastyytyväisyyden.

Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on sisäinen tiimikatsauksemme talojohtajan, isännöitsijän ja teknisen isännöitsijän kesken ennen jokaista taloyhtiön hallituksen kokousta. Tavoitteemme on, että kokouksessa ei synny tilanteita, joissa tieto ei ole kulkenut. Isännöitsijän tai muiden toimijoiden ei tule muodostua pullonkauloiksi, vaan asioita on edistettävä suoraan niiden toimesta, jotka niistä vastaavat. Tämä poistaa turhat viiveet ja varmistaa, että kaikki tarvittava tieto on käytettävissä kokouksessa.

Toinen tärkeä toimintamalli on viestinnän avoimuus tietojärjestelmässämme ja erinomaisessa toiminnanohjausjärjestelmässämme. Jokainen taloyhtiön hallitukselta, osakkaalta ja muilta osapuolilta tuleva sähköposti tallennetaan toiminnanohjausjärjestelmäämme ja kohdistetaan oikeille vastuuhenkilöille. Tämä läpinäkyvyys takaa, että kaikki näkevät kaiken ja voivat reagoida ajantasaisesti. Toimintamme pysyy selkeänä ja tehokkaana, kun kuka tahansa voi seurata viestintää ja tietojen kulkua.

Kolmas tärkeä tekijä on oma laadun ja tyytyväisyyden valvontatiimimme. Heidän tehtävänään on seurata viestiliikennettä, taloyhtiön tapahtumien etenemistä ja muita kirjauksia varmistaen, että asiat hoituvat oikein ja mahdolliset reklamaatiot käsitellään nopeasti. Jos jokin asia ei etene tai jos taloyhtiön hallitukselta tulee negatiivista palautetta, valvontatiimi liputtaa tilanteen ja asettaa selvityshenkilön ratkaisemaan ongelmat. Tämä auttaa meitä ylläpitämään korkeaa asiakastyytyväisyyttä.

Isännöinnissä on myös tärkeää hallita riskejä ja valvoa mahdollisia väärinkäytöksiä, olipa kyse tahallisista tai tahattomista tapauksista. Varmistamme, että vahinkokorjaukset hoituvat asianmukaisesti, ja taloyhtiön rahaliikenteen compliance-toiminta takaa, että rahat kulkevat oikeisiin kohteisiin ja vain silloin, kun kuuluu.

Ratkaisemme tyytymättömyyden aiheet:

 • Hidas viestintä ja reagointi: Sisäiset tiimikatsaukset ja viestinnän avoimuus takaavat, että viestit eivät jää huomiotta ja asioihin reagoidaan nopeasti.
 • Korkeat ja epäselvät lisälaskutukset: Selkeä toiminnanohjausjärjestelmä ja valvontatiimi takaavat, että kaikki kustannukset ovat läpinäkyviä ja hallituksella on aina ajantasainen tieto.
 • Puuttuva läpinäkyvyys: Läpinäkyvyys viestinnässä ja raportoinnissa varmistaa, että kaikki taloyhtiön asiat ovat avoimia ja helposti seurattavissa.
 • Ammattitaidon puute: Laadunvalvontatiimimme varmistaa, että kaikki tehtävät hoidetaan ammattitaitoisesti ja mahdolliset ongelmat ratkotaan tehokkaasti.

4: Osaaminen ja ajankäyttö

Mistäpä muusta isännöinnissä loppujen lopuksi on kyse taloyhtiön hallituksen näkökulmasta kuin osaamisen ja ajankäytön ostamisesta? Isännöinnin sisäisestä näkökulmasta on keskeistä, että perustoiminnot on järjestetty niin, että taloyhtiön hallitukselle ja osakkaille on aina tarvittaessa käytettävissä osaamista ja ajankäyttöä.

Tietyt asiat on suoritettava erittäin tehokkaasti, jotta isännöitsijät voivat keskittyä niihin tehtäviin, joissa heidän asiantuntemuksensa tuo eniten lisäarvoa. Isännöintiyrityksen tehtävä on varmistaa, että taloyhtiön hallitus, erityisesti puheenjohtaja, saa juuri sitä osaamista ja ajankäyttöä, mitä hän tarvitsee.

SKH-isännöinnin tärkein lupaus puheenjohtajalle on, että hän saa käyttöönsä Suomen motivoituneimman isännöitsijän, jolla on erinomainen tavoitettavuus. Väitteemme perustuvat siihen, että SKH-isännöinti on organisoinut isännöitsijän, talojohtajan ja teknisen isännöitsijän työnjaon siten, että jokainen keskittyy olennaiseen ja toimii tehokkaasti. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua ja asiantuntemusta aina, kun sitä tarvitaan.

Ratkaisemme tyytymättömyyden aiheet:

 • Hidas viestintä ja reagointi: Tavoitettavuuden ykköshenkilömme ja tehokas ajankäyttö takaavat, että asiakkaiden kysymyksiin ja ongelmiin vastataan nopeasti.
 • Korkeat ja epäselvät lisälaskutukset: Osaamisemme ja tehokkuutemme varmistavat, että kaikki palvelut suoritetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, mikä vähentää yllättäviä lisälaskutuksia.
 • Puuttuva läpinäkyvyys: Selkeä työnjako ja avoin viestintä varmistavat, että asiakkaat ovat aina tietoisia siitä, kuka vastaa mistäkin ja mitä on odotettavissa.
 • Ammattitaidon puute: Varmistamme, että käytettävissä on aina ammattitaitoisia asiantuntijoita, joiden osaaminen kattaa laajan kirjon isännöinnin tarpeita.


5: Viestintä ja raportointi

Asiakaslupauksemme viestinnän ja raportoinnin osalta konkretisoituu “Perjantai-kirje” -nimisessä konseptissamme. Joka perjantai tietojärjestelmämme luo raportin viikon tapahtumista taloyhtiön hallitukselle sekä hieman suppeamman version osakkaille ja taloyhtiön vuokralaisille. Taloyhtiön hallituksen versiossa, ja halutessa myös osakkaiden versiossa, raportoimme myös taloyhtiön rahankäytöstä.

Kaikki taloyhtiön laskut, mukaan lukien omamme, ovat kuvalinkkeineen ja kaikkine tietoineen hallituksen nähtävillä ennen niiden maksua. Emme maksa kenellekään, emmekä varsinkaan itsellemme, ennen kuin taloyhtiön hallituksella on ollut mahdollisuus tarkistaa ja reagoida asiaan. Raportointimme on erityisen tarkkaa, jotta varmistamme avoimuuden ja luottamuksen.

Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta ja sitoudumme jatkuvasti kehittämään viestintä- ja raportointikäytäntöjämme heidän tarpeidensa mukaisesti.

Ratkaisemme tyytymättömyyden aiheet:

 • Hidas viestintä ja reagointi: Perjantai-kirja varmistaa, että hallitus ja osakkaat saavat ajantasaisen raportin joka viikko, mikä nopeuttaa viestintää ja reagointia.
 • Korkeat ja epäselvät lisälaskutukset: Selkeä ja tarkka raportointi taloyhtiön kuluista estää epäselvyyksiä ja lisää luottamusta kustannusten hallintaan.
 • Puuttuva läpinäkyvyys: Kaikkien laskujen ja tietojen näkyvyys varmistaa, että taloyhtiön hallitus voi seurata kaikkia taloyhtiön asioita reaaliajassa.
 • Ammattitaidon puute: Säännöllinen ja tarkka raportointi osoittaa isännöitsijöidemme asiantuntemuksen ja varmistaa, että kaikki asiat hoidetaan ammattitaitoisesti.

6: Taloyhtiön hallituksen tiimi

SKH-isännöinnissä taloyhtiön hallitus saa käyttöönsä erityisesti kolmen henkilön tiiviin tiimin: isännöitsijän, talojohtajan ja teknisen isännöitsijän. Tämä tiimi varmistaa, että taloyhtiön asiat hoituvat tehokkaasti ja asiantuntevasti.

 

Isännöitsijä on vähän kuin taloyhtiön toiminnanjohtaja ja puheenjohtajan oikea käsi. Kun puheenjohtaja soittaa, isännöitsijä vastaa aina. Isännöitsijä hallitsee hallinnon, talouden ja juridiikan – nämä kolme asiaa ovat hänen työnsä ydin. Hän on mukana taloyhtiön hallituksen kokouksissa ja varmistaa, että asiat etenevät sujuvasti, olipa kyseessä sitten SKH sisäiset asiat tai palveluntuottajien hoitamat hommat. Isännöitsijä ei kuitenkaan ole mikään pullonkaula, vaan enemmänkin sujuvuuden varmistaja. Hän työskentelee etänä, jotta hänellä on varmasti organisointivoimaa ja osaamista hallitukselle tärkeisiin asioihin. Hän on puheenjohtajan VIP-henkilö, se tyyppi, johon aina voi luottaa.

 

Talojohtaja toimii neuvonantajana (advisorina) ja varmistaa, että taloyhtiön johtaminen on kunnossa vuosikellon mukaisesti. Hänen tehtävänään on auttaa taloyhtiön hallitusta järjestämään toimintansa ja ennakoimaan tulevaisuuden tarpeita, erityisesti suurissa peruskorjausasioissa. Talojohtaja huolehtii sekä pitkän aikavälin suunnittelusta että lähitulevaisuuden tehtävistä. Hän käsittelee sekä suuret että pienet asiat, jotka vaikuttavat taloyhtiön toimintaan. Talojohtajan päätyö on yhtiökokoustason asiat, ja hän on aina paikalla, kun tarvitaan vahvaa läsnäoloa tai havainnointia. Talojohtaja on usein fyysisesti paikalla taloyhtiössä, jolloin hän voi edustaa taloyhtiötä ja olla läsnä tilanteissa, jotka vaativat hänen henkilökohtaista osallistumistaan.

 

Tekninen isännöitsijä on taloyhtiön oma insinööri. Uudessa kohteessa hän keskittyy takuu- ja vastuuasioiden edistämiseen, kun taas vanhemmissa kohteissa hän hoitaa sekä isompien että pienempien korjausten edistämistä. Hän työskentelee etänä, jotta hänellä on osaamista, oikeaa näkökulmaa ja organisointivoimaa! Hänen roolinsa korjausten edistäjänä on keskeinen, ja hän varmistaa, että arkipäivän korjaukset hoituvat sujuvasti. Tekninen isännöitsijä tuntee taloyhtiön juridiikan vastuu- ja muiden asioiden osalta, tietää toimittajat ja osaa ennakoida mahdolliset ongelmat. Hänen merkityksensä korostuu suurissa peruskorjauksissa, joissa hän toimii projektinvetäjänä ja tarvittaessa käyttää apuna konsultteja. Pienemmät, päivittäiset ylläpitokorjaukset ovat kuitenkin yhtä tärkeitä, sillä taloyhtiön hallituksen tyytyväisyys syntyy usein näiden pienten, mutta merkittävien asioiden hoitamisesta.

Ratkaisemme tyytymättömyyden aiheet:

 • Hidas viestintä ja reagointi: Tiimimme toimintamalli varmistaa nopean reagoinnin ja tehokkaan viestinnän hallituksen ja osakkaiden kanssa.
 • Korkeat ja epäselvät lisälaskutukset: Asiantuntijatiimimme varmistaa, että kaikki laskut ja kustannukset ovat selkeitä ja perusteltuja, mikä lisää luottamusta.
 • Puuttuva läpinäkyvyys: Tiimimme toimintatavat ja läsnäolo taloyhtiössä takaavat, että kaikki asiat ovat avoimia ja helposti seurattavissa.
 • Ammattitaidon puute: Kolmen hengen asiantuntijatiimimme varmistaa, että käytettävissä on aina tarvittava osaaminen ja kokemus, joka kattaa kaikki taloyhtiön tarpeet.