Taloyhtiövastuu

SKH Taloyhtiövastuu

Toimintamme perustuu Taloyhtiövastuun käsitteeseen, jota tässä haluamme hieman avata. Isännöinti on luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa ja koemme rooliksemme edistää Taloyhtiövastuun käsitettä ja tunnettuutta Suomalaisten asuntoyhtiöiden hallituksissa. Työmme on auttaa taloyhtiön hallitusta toteuttamaan Taloyhtiövastuun toteutumista ja tuoda työkaluja hallitukselle.

Hyvät suunnitelmat ja päätökset eivät auta, ellei niiden toimeenpano edisty!
Toki tietoa tulee olla, jotta hallitus voi tehdä merkityksellisiä päätöksiä. Mutta isännöinnin Taloyhtiövastuuseen kuuluu toteuttaa toimeenpano.

1 .  Toimeenpanovastuu

On vastuullista huolehtia siitä, että isännöinnillä on riittävästi osaamista ja toimeenpanovoimaa. Isännöinnin tulee huolehtia tästä.  Isännöinti kantaa Taloyhtiövastuuta ennenkaikkea vastuullisella tavalla organisoida työ, taloyhtiön ja työntekijöiden parhaaksi. Kokeneiden isännöitsijöiden eläköityessä työ tulee organisoida uudella tavalla.

SKH Isännöinnissä tunnuslukuna toimii taloyhtiön hallituksen käytössä oleva tuntimäärä. SKH:n asiakasmäärä on alle 4 taloyhtiötä / työntekijä. Tämä on toimialan paras suhdeluku!
Jotain myös kertoo sisäinen filosofiamme työnkuvien määrittelystä: “Jokaisen on voitava olla hyvä työssään”.

Toki tuntien määrän lisäksi vielä keskeisepää on se, miten tunnit käytetään. Hyvän kuvan SKH-tavasta toimia saat vuosikellostamme, joka ohjaa toimintaamme hallituksen päättämällä tavalla  https://www.skh.fi/taloyhtion-vuosi/

Jos resurssit ja osaaminen ovat kunnossa, niin mikä tämän jälkeen on toimeenpanon este? Usein se on puutteellinen korjaustoiminnan ennakointi.

Laki määrää minimin tiedossa tulevien korjausten raportointiin, mutta se ei riitä. Vastuullisuuteen kuuluu, että taloyhtiön korjaussuunnitelmassa on peruskorjaukset ovat hyvissä ajoin etukäteen kerrottu. Isännöinnin työ on määrätietoisesti aktivoida hallitus linjaamaan omistajien sen hetken näkemystä asiasta. SKH esittää korjaustarpeet, taloyhtiö päättää korjausajankohdat.

Peruskorjaus ei ole ongelma, ongelmaksi se muuttuu jos asia tulee eteen yllättäen. Ja tällöin toimeenpano käytännössä vastustuksesta johtuen estyy.

2. Energiansäästövastuu

Tuleeko keskittyä energian säästöön, energian kulutuksen ajankohtaan vai energian lähteeseen? Vastaus on tapauskohtainen ja isännöinnin työ on jatkuvasti hankkia dataa, tietoutta ja näkemyksiä hallitukselle mielipiteen muodostamista varten.  Mutta tottakai on asioista, jotka ovat melko yksiselitteisiä tai ainakin sen verran selkeitä, että asiasta voi antaa isännöinnin suosituksen. Ja ne suositukset me teemme osana Datavalvomon toimintaa. Ajattelutavastamme yhden esimerkin toki antaa jo aivan heti: Sen tiedämme, että ensisijaisesti ratkaisuja tulee hakea keinoista, jotka eivät vaadi taloyhtiöltä investointeja.

Datavalvomoksi kutsumamme kokonaisuus on oleellinen osa SKH vastuullisen isännöinnin mallia.

Tuleeko ostettava energiaa pyrkiä vähentämään vai valita aika jolloin energiaa kulutetaan? Miten taloyhtiö käyttäytyy ja miten huonelämpötilat elävät eri muuttujien suhteen? Mitä tilastot sanovat mistäkin keskeisestä taloyhtiön kuluerästä? Kaikkeen tähän Datavalvomo vastaa.

Taloyhtiövastuuseen kuuluu tuntea taloyhtiön käyttäytyminen, lue lisää Datavalvomon keskeisistä sisällöistä ja ominaisuuksia täältä  https://www.skh.fi/datavalvomo-raportointi/  

3. Isännöinnin kustannusvastuu

Valitse isännöintiin kuhinkin aikaan sopiva kustannustasosi. Sinänsä yksinkertaista, mutta miten isännöinnissä voi tehdä valintoja, jotka eivät ole pois laadusta tai laajuudesta mutta vaikuttavat hintaan? Mitä ne ovat? Yksinkertaistettuna asian voi kiteyttää siihen, miten isännöitsijä on hallituksen työssä mukana: mikä on tapa ja mikä on kellonaika. Nämä perusseikat vaikuttavat isännöinnin kokonaiskustannustasoon enemmän kuin moni uskaltaa arvata.

Tuotteisiimme voit tutustua yläraunan valikosta “Palvelumme”. Mutta keskimäärin on niin, että taloyhtiölle sopii Smart Plus isännöinti. Se on tuote, jossa taloyhtiön hallinto ei vie rahoja, jotka olisi Taloyhtiövastuullisempaa käyttää aivan muihin kohteisiin.
Ja silti Smart Plus tuotteessa taloyhtiö saa käyttöönsä normaalin lisäksi myös Startegisen isännöitsijän, työnään taloyhtiön tulevaisuuden suunnittelu.

4. Tietoisuusvastuu

Isännöinnin tulee pitää hallitus sekä osakkaat tietoisina, viestinnän toimimattomuus- ja läpinäkyvyysongelmat tulee poistaa.

Viestintä hallitukselle:
Taloyhtiövastuulliseen isännöintiin kuuluu lupaus pitää taloyhtiön hallituksen tietoisuuden taso korkealla. Ja toki tietyt asiat,kuten saatavien perintä, tulee tapahtua hyvin tiukasti ja hallituksen näkökulmasta automaattisesti.  Isännöinnin tulee kyetä tarjomaan hallitukselle parhaat mahdolliset työkalut raportointiin ja esimerkiksi laskujen kuvat on halutessaan nähtävä ennen niiden maksamista. Toki eri tasolla keskeistä on reaaliaikainen talousarvion seuranta ja kassavirtaennusteen hälyttimet.

Katso tästä hieman, miltä paras hallituksen työpöytä näyttää: https://www.skh.fi/voimanayttokuvat/


Omistajien tietoisuuden taso on kaiken taustalla:
Taloyhtiövastuullisessa isännöinnissä ei riitä, että hallitus on ajantasalla. Omistajien on syytä (tietosuojan rajoissa) saada nopeaa ja avointa tietoa.  Tätä varten jokainen asiakkaamme voi päättää isännöinnin hintaan kuuluvasta osakkaille toimitettavasta perjantaikirjeestä. Kyseessä on listaus asioista, viesteistä ja toimenpiteistä joita taloyhtiössä on viikon mittaan tapahtunut. Omaamme jopa tekniikan lisätä osakkaiden versioon tiedot taloyhtiön laskuista, jos hallitus niin haluaa.

Miksi tämä on Taloyhtiövastuullista? Parempi tietoisuus luo pohjaa paremmille päätöksille.

Toki hallituksen taakka on myös syytä poistaa pitämälle ihmiset tietoisina asioiden etenemisen tilasta. Ihmisen varmuus tietoisuudesta luo kontrollin tunnetta joka johtaa uskallukseen tehdä Taloyhtiövastuullisia päätöksiä.

Toki taloyhtiövastuulliseen isännöintiin kuuluu toimia siten, että asiat kerrotaan ennenkuin niitä kysytään. Se avaa energiaa toimeenpanna selittelyn sijaan.

5. Hankintojen läpinäkyvyysvastuu

Isännöinnin työ ja vastuu on hankkia ehdolle parhaat kumppanit. Hallituksen ei kuitenkaan tule menettää valtaansa päättää.

Isännöinnin omistuspohja ja historia mahdollistaa sekä sisäänkirjoittaa hankintojen eettiset arvot.
Olemme jo 40-vuoden historian omaava perheyritys, sukupolvenvaihdos on tehty ja tähtäimessä on seuraava 40-vuotta. Tiedämme historiamme, luotamme tekemiseemme ja uskomme tulevaisuuteen. Tämä yhdistettynä näkemykseemme ja uskoomme Taloyhtiövastuusta on suuri voimavara.

Muutosvoimat ja kustannusten nousu ovat taloyhtiöissä nyt historiallisen suuria. Taloyhtiö tarvitsee toimijan, jolla on pitkäaikaista kokemusta ratkaista taloyhtiöiden vaativia haasteita. Kokemus ei silti riitä, jos edellytyksiä ei ole.  Tarvitaan nykyaikaisia toimintamalleja. Niistä ei haittaa ole, kun takana on vuosikymmenten kokemus.

Lopulta on syytä toimia Taloyhtiövastuullisesti  ja pyytää tarjous isännöinnistä. Se ei pakota vaihtamaan, mutta lisää tietoisuutta: https://www.skh.fi/tarjous-isannoinnista/