Taloyhtiöstrategia

TALOYHTIÖSTRATEGIAMALLI

Hyvä hallintotapasuositus edellyttää taloyhtiön hallitustoiminnalta suunnitelmallisuutta.
SKH-Isännöinti Oy:n roolina on tuoda hallitustoimintaan työkaluja, joilla tuetaan suunnitelmallista ja jatkuvuutta rakentavaa toimintaa, ja siksi annamme tämän mallistrategian taloyhtiönne käyttöön. Se on laadittu toimintamme mukaisesti.

Mikä on strategian tarkoitus?

Strategiassa määritellään selkeät linjaukset ja tavoitteet sille, miten taloyhtiötä kehitetään ja johdetaan.
Parannamme ja kehitämme mallistrategiaa saamamme palautteen perusteella.

Milloin strategia laaditaan?

Hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Taloyhtiön strategian päivittäminen on osa normaalia hallitustoimintaa.

Mistä strategia koostuu?

Strategia koostuu seuraavista asioista:
• Perustiedot taloyhtiöstämme
• Strategian tarkoitus ja tekijät
• Taloyhtiömme suunnitelmallinen johtaminen
• Taloyhtiömme pitkän tähtäimen tavoitteet
• Taloyhtiömme pitkän tähtäimen tavoitteiden mukainen vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvio
• Taloyhtiömme korjaussuunnitelma (PTS)
• Taloyhtiömme vuosikello
• Strategiamme käsittely taloyhtiössä

Miten ryhdyn toimeen?

Hallituksen puheenjohtajana/jäsenenä voit hyödyntää tätä mallistrategiaa vapaasti. Laatikaa yhdessä taloyhtiöstrategia, jonka yhtiökokous vuosittain vahvistaa.
Hallituksen ja muiden osakkaiden ja asukkaiden toiveita ja tarpeita on hyvä tuntea ennen strategian laatimista. Niitä voidaan selvittää esimerkiksi vapaamuotoisilla keskustelutilaisuuksilla ja asukaskyselyillä.
Lataa taloyhtiömallistrategia (linkki)

Autamme mielellämme

Apua myös saa, sillä me SKH Isännöinnissä avustamme taloyhtiöiden hallituksia strategian laadinnassa.

Ota yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin!
Markku Kulomäki
päävastuullinen isännöitsijä, kiinteistöneuvos
puh. +358 50 5747 107
markku.kulomaki@skh.fi