Taloyhtiön vastaanotto

SKH Isännöinti on turvallinen valinta

Isännöitsijätehtävien vaihtuessa SKH-Isännöinti vastaanottaa taloyhtiön hallinnon ja tekniset tiedot. Taloyhtiön asiakirjat ja dokumentit digitoidaan ja taloyhtiö saa omat asiointisivut.

Tutustu taloyhtiön vastaanottoon SKH Isännöinnissä tästä.

ISA, SKH-Isännöinti Oy on auktorisoitu isännöitsijätoimisto

ISA-auktorisoitujen yritysten toiminnan on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Kriteereissä määritetään ne juridiset, taloudelliset, kiinteistön johtamiseen ja toiminnan avoimuuteen liittyvät vaatimukset, jotka auktorisoitavan yrityksen on täytettävä. Auktorisoinnin saadakseen yrityksen on täytettävä ISA-auktorisointikriteerit, joita on asetettu mm. seuraaville alueille:

 • Hyvän isännöintitavan – Isännöinnin eettisten ohjeiden noudattaminen
 • Det Norske Veritaksen suorittama auditointi ja seuranta
 • Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden noudattamisen ja seurannan varmistavat toimintatavat
 • Sitoutuminen ISA-kurinpitomenettelyyn
 • Toiminnan vastuuvakuutus
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen

SKH Isännöinti on vakuuttanut toimintansa

 • Toiminnan vastuuvakuutus 1.000.000,00 €, omavastuu 1.000,00 €
 • Varallisuusvastuuvakuutus 500.000,00 €, omavastuu 2.000,00 €
 • Hallinnon vastuuvakuutus 200.000,00 €, omavastuu 1.000,00 €
 • Konsultoinnin vastuuvakuutus 200.000,00 €, omavastuu 10 %, vähintään 2.000,00 €
 • Oikeudenkäyntikuluvakuutus 50.000,00 €, omavastuu 15 %, vähintään 1.000,00 €

SKH Isännöinti, avointa ja digitaalista – siksi edullista