Hallitusten kokouspalkkiot

Tilasto hallitusten kokouspalkkioista

Olemme tehneet tilaston asiakastaloyhtiöidemme hallitusten kokouspalkkioista 6 kuukauden ajalta.

Hallitusten kokouspalkkiot 6kk ajalta per henkilö

  • Hallituksen jäseniä n. 1100 hlö, joista kokouspalkkioita saa n. 800 hlö.
  • Lisäksi/sijasta maksetaan osassa taloyhtiöitä vuosipalkkiota, joka on erinomainen rakenne
    • työskentelymallit ovat siirtyneet vahvasti pois pelkästä kokoustilanteesta, joka on erinomainen asia
  • Keskiarvoisesti kokouspalkkiota saavan hallitusjäsenen 6kk kokouspalkkiot ovat 276€ per 6kk
  • Kuvassa koko jakauma per palkkionsaaja