SKH lämpöhaukka

Kaukolämmön kustannukset nousevat Helsingissä 16% – tilaa SKH lämpöhaukka -palvelu

Helsingissä Helen Oy on nostanut lokakuun 1. päivä energian hintaa 19,5 % edellisvuoteen verrattuna ja perusmaksua 7,2 %. Tämä puolestaan nostaa kaukolämpökustannusta yhteensä noin 16 %, jos käytetään Kiinteistöliiton Indeksitalomallia ja oletetaan samalla hintojen nousevan vuositasolla saman verran myös ensi vuonna. (Talousarvio-ohje taloyhtiöille 2019, Kiinteistöliitto)

SKH lämpöhaukka – lämmityksen tarkastuspalvelu

Tarjoamme lämmitysjärjestelmän kuntoselvitystä kiinteistön korjausohjelman laatimiseen, pitkäjänteiseen ylläpitoon ja vikatilanteen korjaamiseen.

SKH lämmityksen tarkastuspalvelu sisältää lämpötilojen, lämmönjakolaitteiston ja lämmitysverkon tarkastuksen. Palvelun lopputuloksena on ajantasainen tilannekuva lämmitysjärjestelmän toiminnasta ja perustellut toimenpide-ehdotukset selkeästi raportoituna. Lämmitysverkoston perussäädöllä ja lämmityslaitteiden uusimisella saavutetaan huoleton ja tehokas lämmitys.

Tarkastuksen aluksi suoritamme sähköpostitse lähetetyn kyselyn taloyhtiön osakkaille:

  • onko koettu ongelmia huonelämpötiloissa?
  • onko huoneistossa liian kylmä tai kuuma?
  • korostuuko asia jonain tiettynä hetkenä?

Kyselyn vastaukset kootaan yhteen. Vastauksien ja hallituksen havaintojen perusteella tilataan tarkempi lämmitysjärjestelmän kuntoselvitys ulkopuoliselta toimijalta, joka sisältää:

  • lämmityslaitteiden toiminnan tarkastuksen
  • lämmitysverkoston toiminnan tarkastuksen
  • muutaman (n. 3-5) lämpötilaltaan poikkeuksellisen huoneiston tarkastuksen

Kuntoselvityksestä saadaan raportti, joka sisältää havainnot ja toimenpide-ehdotukset, joista saadaan mm.:

  • tarvittavat tulevat korjaustarpeet korjausohjelmaan, jotka raportoidaan selkeästi ja perusteltujen toimenpide-ehdotuksien kanssa
  • tiedot vikatilan korjaamiseen (esim. ohjeet huoltomiehelle lämmityskäyrän säätämiseksi, jos sen todetaan olevan virheellinen)
  • ajantasainen tilannekuva lämmitysjärjestelmän toiminnasta

SKH Isännöinnin asiakkaana voit tilata palvelun tämän tilauslomakkeen kautta.

Ulkopuolisen toimijan kustannus on taloyhtiölle noin 550€. SKH:n veloittama kustannus SKH lämpöhaukkapalvelusta on 200€.