Sähköautot taloyhtiöissä

Ekologisuus, kestävä kehitys ja muut ympäristöä koskevat arvot ohjaavat toimintaamme ja valintojamme yhä enemmän. Kaupunkipyörät ovat jo tuttu näky Helsingissä ja julkiseen liikenteeseen satsataan jatkuvasti. Ympäristöarvot näkyvät myös autoilevien ihmisten valinnoissa. Hybridi- ja sähköautojen kysyntä on kasvamaan päin ja kehitys niiden osalta on huimaa. Kohta hybridi- ja sähköautot taitavat olla taloyhtiöissäkin arkipäivää. Mutta miten taloyhtiössä niihin tulee reagoida?

Tällä hetkellä auton lataamiseen taloyhtiössä olevalla autopaikalla tarvitaan yhtiön lupa eikä yhtiöllä ole velvollisuutta toteuttaa sähköautojen latauspisteitä. Näin on riippumatta siitä, onko paikka osakkaan vai yhtiön hallinnassa. Toisin sanoen taloyhtiöllä ei ole laista tulevaa velvollisuutta edistää sähköautojen lisääntymistä katukuvassamme.

Kun taloyhtiössä ilmenee kiinnostusta sähköautojen lataamiseen, on syytä tarkastella taloyhtiön tilannetta kokonaisvaltaisesti. Millaisia autopaikkoja taloyhtiössä on? Ovatko paikat taloyhtiön hallinnassa ja vuokrattuina osakkaille/asukkaille vai ovatko paikat osakashallinnassa? Onko paikoissa sähköpistokkeita, joissa auton lataaminen on mahdollista? Keneltä ja miten paikkojen sähkö laskutetaan?

Latauspistoke osakkaan tai autopaikan haltijan hankkeena

Mikäli paikat ovat osakashallinnassa, on sähköauton latauspiste luontevin toteuttaa osakkaan muutostyönä. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli osakas haluaa ladata autoa autopaikallaan, tulee hänen omalla kustannuksellaan tehdä tarvittavat muutostyöt. Muutostyöstä tulee ilmoittaa taloyhtiölle. Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että muutoksista ei aiheudu kustannuksia muille osakkaille. Osakkaan tulee vastata paitsi muutoksista niin myös kulutetun sähkön aiheuttamista kustannuksista. Sähköauton lataamisen ehdoton edellytys tulee olla se, että sähkö voidaan tavalla tai toisella laskuttaa autopaikan haltijalta.

Ennen kuin ensimmäiselle osakkaalle annetaan lupa toteuttaa sähköauton latauspiste hänen hallinnassa olevalleen paikalle, on taloyhtiön sähkökapasiteetin riittävyys hyvä varmistaa. Tarvittaessa tulee myös luoda pelisäännöt tilanteeseen, jossa kapasiteetti ei enää riitäkään uuden latauspaikan rakentamiseen. Lähtökohta yhdenvertaisuuden kannalta on se, että kaikilla halukkailla tulee olla mahdollisuus toteuttaa latauspiste, jos lupa latauspisteen toteuttamiseen on annettu yhdelle. On tärkeää laatia sopimus osakkaan ja yhtiön kesken lataukseen liittyvistä pelisäännöistä, jotta ongelmilta ja erimielisyyksiltä vältytään tulevaisuudessakin. On kuitenkin vähintään yhtä tärkeää huomata, että sopimuksin ei voida sitoa järjestelyyn tulevia osakkaita vaan sopimus sitoo vain sen tehnyttä osakasta ja taloyhtiötä. Mikäli sähköautoihin liittyvistä järjestelyistä halutaan sopia pysyvämmin (esimerkiksi sähköautomaksun kerääminen), tulee asia viedä yhtiöjärjestykseen.

Mikäli autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, voi autopaikan vuokranneelle antaa luvan toteuttaa latauspiste autopaikalle. Tällöin tulee olla tarkasti sovittuna menettelytavat vuokrasuhteen aikaisen toiminnan, mutta myös vuokrasuhteen päättymisen jälkeisen ajan osalta.

Latauspisteet yhtiön hankkeena

Silloin kun paikat ovat yhtiön hallinnassa on tyypillisintä, että taloyhtiö haluaa toteuttaa latauspisteet mittareineen yhtiön hankkeena joko osaan tai kaikkiin yhtiön hallinnassa oleviin autopaikkoihinsa. Päätöksentekoon ja yhdenvertaisuuteen on tällöin kiinnitettävä huomiota.

Yhtiökokouksessa voidaan tehdä enemmistöpäätös latauspaikkojen toteutuksesta joko kaikkiin tai muutamiin yhtiön hallinnassa oleviin autopaikkoihin. Tämä edellyttää, että latauspaikkojen toteutus ei aiheuta muutostarpeita sähköverkkoon ja maksurasitus on muutoinkin kohtuullinen. Latauspaikat voidaan toteuttaa myös, jos sähköverkko on joka tapauksessa teknisen elinkaarensa päässä ja uudistuksen tarpeessa eikä latauspisteiden toteutus muodosta kohtuutonta maksurasitusta (tavanomainen uudistus). Silloin, jos sähköverkkoa joudutaan uusimaan vain latauspisteiden takia ei kyse ole enää sellaisesta uudistuksesta, joka voidaan tehdä vastikevaroin enemmistöpäätöksen turvin. Ei vielä ainakaan tänä päivänä.

Mikäli osakashallinnassa oleviin autopaikkoihin halutaan toteuttaa latauspisteet yhtiön hankkeena, tulee yhdenvertaisuuteen kiinnittää entistä enemmän huomiota. Katsoisin, että yhtiökokouksessa voitaisiin tehdä enemmistöllä päätös toteuttaa myös osakashallinnassa oleviin paikkoihin latauspisteet kunhan maksurasitus ei aiheudu kohtuuttomaksi. Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi sähköverkon saneerauksen yhteydessä.

Mikäli kulut eivät olisi kohtuullisia voitaisiin päätös tehdä yhtiökokouksen enemmistöllä tietyin reunaehdoin. Osakashallinnassa olevien paikkojen osalta yhtiökokous voi päättää enemmistöllä siitä, että tämä vain autopaikoille etua tuottavaa uudistusta varten ei peritä vastiketta muilta kuin autopaikkojen hallintaan oikeuttavilta osakkeidenomistajilta. Tähän päätökseen vaaditaan normaalin yhtiökokouksen enemmistön lisäksi enemmistö autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeidenomistajien annetuista äänistä. Kulut tulee jakaa näiden kesken yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti.

Toisaalta yhtiökokous voi päättää enemmistöllä ajankohdan tavanomaisen tason ylittävästä uudistuksesta eli latauspistokkeiden toteuttamisesta, vaikka maksurasitus olisi suuri, jos toimenpiteestä yhtiölle aiheutuvien kulujen kattamiseksi peritään yhtiövastiketta vain siihen suostuneilta osakkeenomistajilta ja heidän osakkeidensa uusilta omistajilta. Kulut tulee jakaa näiden kesken yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikeperusteiden mukaisesti.

Maria Kulomäki
Lakimies, OTM, VT
SKH-Isännöinti Oy

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *