SKH:n isännöinnin laatu on arvioitu Suomen parhaaksi

On kunnia ottaa vastaan palkinto!

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on nimennyt vuoden ISA-yritykseksi SKH-Isännöinti Oy:n. SKH-Isännöinti Oy sai korkeimman pistemäärän auditoinnissa. Auditoinnin suoritti riippumaton arvioitsija Det Norske Veritas. ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisoituja yrityksiä on 116. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille.

Laatu arvioitu parhaaksi

Suomen laadukkainta isännöintiä – kokemuksella, ryhmätyöllä ja digillä

Olemme toimineet yli 35 vuotta ja työllistämme yli 60 henkilöä. Valintamme on olla työllistävä perheyritys, jossa omistajat ovat mukana toiminnassa. Olemme mukana myös kehittämässä koko toimialaa sekä tuottaneet alan kirjallisuutta (mm. Hyvä hallintotapa taloyhtiössä sekä Taloyhtiö korjausrakennuttajana). Olemme jo vuosia sitten nähneet toimialan yleiset muutosvoimat ja huomioineet ne kehitystoiminnassamme:

 • Isännöitsijöiden eläköityminen, joka johtaa helposti suureen henkilövaihtuvuuteen ja kokemuksen katoamiseen alalta. Myös yrityskaupat ovat lisääntyneet merkittävästi ja kiihtyvät vielä varmasti.
 • Tietotekniikan mahdollisuudet. Isännöintiä ei voi korvata tietotekniikalla, mutta parantaa voi.
 • Asiakkaan ja asukkaan vaatimukset kasvavat, se on oikein!

SKH:n tiimi

Fiksua ja edistyksellistä

Olemme jo aikaisemmin saaneet erilaisia huomionosituksia, mm. vuoden putkiremonttihanke, kaksi kertaa vuoden julkisivuhanke ja palkinto ilmaisesta osakkaiden viikkotiedottamisesta. Mihin tämä perustuu?
SKH:n perusvalinnat oikein nähtyjen muutosvoimien rinnalla ovat mahdollistaneet meille oikean strategian luomisen.
SKH Strategia:

 • Laadukas toiminta
 • Tyytyväinen asiakas
 • Oikea reilu hinnoittelu; maksa omista tarpeista, vain niistä palveluista joita käytät
 • Orgaaninen kasvu

Käytännön tasolla strategia näkyy jokapäiväisinä valintoinamme, joissa Ripeys ja aikaansaanti korostuu.
Toki SKH:n Tapa toimia, SKH Malli, on laajempikin käsite kuin pelkkä ripeä toimeenpano.

SKH Painopisteet voidaan tiivistää seuraaviin kolmeen kategoriaan:
1. avoimuus ja reaaliaikaisuus
2. Tekninen isännöinti ja rakennuttaminen sekä
3. ryhmätyön malli tuottaa isännöinti.

Perustamme ratkaisumme ryhmätyölle. Tämä mahdollistaa sen, että hyödynnämme henkilökuntamme erikoisosaamista kaikkien asiakkaidemme eduksi. SKH malli mahdollistaa työssä onnistumisen. Isännöinti on laaja tehtävä kokonaisuus, kukaan ei voi olla kaikkien alojen (talous, tekniikka, hallinto ja juridiikka) asiantuntija. Todisteena SKH mallin toimivuudesta on osaavaa ja hyvinvoiva henkilöstö. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti työntekijöiden hyvinvointia sekä työn merkittävyyttä. Työn merkittävyys ratkaisee paljon.

Toki toimiva ryhmätyö vaatii tuekseen paljon, kuten tietotekniikkaa ja yrityskulttuuria.

Tietotekniikkaamme ja sen kehitys on omissa käsissämme. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme ketterästi vastaamaan alan ja asiakkaidemme tarpeisiin.

Lopulta SKH Mallin mukainen ryhmätyö mahdollistaa asiakkaille myös suuruuden ekonomian hyödyt, tehokkaan perusasioiden hoitamisen ja riittävät resurssit vaativien erityistarpeiden hoitamiseen.

SKH mallin kulmakiviä on yksilöllinen hinnoittelumalli. Meille on tärkeää, että asiakas maksaa vain omista tarpeistaan ja käyttämistään palveluista. Haluamme tarjota aikaa ja osaamista kun asiakas sitä tarvitsee. Ja kun on hiljaista niin on hiljaista myös maksujen suhteen.

Jokapäiväisessä arjessamme muistamme aina myös viestinnän. Hyvä suoritus ei tuo hyvää mieltä, jos siitä ei tiedä kukaan, varsinkaan se jota asia koskee.  Valintamme on ollut se, että viestinnän perustason ei tule nostaa taloyhtiön kustannuksia. Viestinnän tulee kuitenkin olla avoimuudeltaan maksimaalista ja sykliltään tiheää. Näiden valintojen pohjalta joka perjantai toimitammekin n. 11 000 viikkotiedotetta asiakasyhtiöidemme osakkaille. Hallituksen jäsenille erikseen vielä laajemmat painokset. Osakas, jonka huoneistossa tapahtuu saa asian etenemisestä tiedon aina erillisellä iltakirjeellä.
Proaktiivinen viestintä on meille tärkeää. Pelkkä portaali tiedon keruuseen ei riitä, koska tietoa tulee pystyä jakamaan sitä tarvitsevalle. SKH mallissa kaikki tieto on aina hallituksen nähtävillä Talokanavassa, mutta viikon tapahtumat julkaistaan vielä erikseen viikkotiedotteessa.

SKH Toiminnanohjaus

Toiminnanohjausjärjestelmämme on ollut suuressa roolissa, kun Det Norske Veritas on arvioitaan tehnyt. Isännöinti on tietointensiivistä työtä, jossa muisti asettaa joskus inhimillisiä rajoja vaikka osaaminen olisikin kunnossa. Näin ollen onkin luonnollista lähteä siitä ajatuksesta, että tietojärjestelmän tehtävä on vapauttaa ihminen rutiineista, varsinkin niiden muistamiselta. Tämä on mahdollista, kun kaikki taloyhtiön asiat ja tapahtumat todella löytyvät järjestelmästä; Näkyvyyksineen, riippuvuuksineen, aikatauluineen ja asiakirjoineen.

Tietojärjestelmä ohjaa SKH:ssa kolmea eri toimintoa kullekin asialle: Prosessia (tapahtui tämä, mitä tulisi tapahtua siis seuraavaksi), Kuka tekee ja kolmantena: Keneltä tilataan.
Tilausvalinnassa painotamme eettisiä ohjeitamme ja se näkyy mm. sen valinnan tekemisenä, että mahdollinen taloyhtiön oma palveluntuottajalinjaus ohittaa järjestelmässä aina SKH toimittajaoletukset.
Myös näkyvyys asiakaspalveluun tuleviin asioihin henkilötietojen suojaa unohtamatta (GDPR) ovat tärkeä osa toimivaa järjestelmää.

Isännöinti on paljolti myös rahan käytön hallinnointia. Näin ollen onkin ollut erittäin luonnollista rakentaa toiminnanohjauksestamme myös väline taloyhtiön rahan kontrollointiin ja raportointiin. Laskujen sijaan on todettu hyväksi kääntää katse myös ostoihin, jotka ovat olennainen osa työprosessia jota toiminnanohjauksella hallitaan.

NÄILLÄ EVÄILLÄ USKON SKH:N TULLEEN PALKITUKSI!
Jatkamme nöyrästi työtämme tiedostaen sen, että sisäisen laadun lisäksi myös asiakkaan on oltava tyytyväinen. Jos ei aktiivisesti tee työtä asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi ja eteenpäin päästäkseen; ei suinkaan jää paikoilleen vaan taantuu.

 • Tutkimuksemme 2017:
  Asiakastyytyväisyystutkimuksemme mukaan asiakasyhtiöidemme osakkaat ovat erityisen tyytyväisiä SKH:n ammattimaisuuteen ja tiedotukseen, lähes arvosanoilla 4/5

Auditoinnista

Isännöintiyritysten auktorisointien kohdalla tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita:

 • millaisin prosessein asiakasyhtiöitä hoidetaan
 • millaista kehitystoimintaa yrityksessä on
 • miten viestintä on hoidettu
 • sekä esimerkiksi yrityksen johtamiskäytäntöjä sekä työnantaja- ja ympäristövastuun hoitamista.

Asiakkaille ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä.

Koko SKH:n puolesta
Juha Kulomäki