SKH Isännöinnin eettiset ohjeet

Me SKH:ssa noudatamme isännöintialan yleisiä eettisiä ohjeita. Sitoudumme alan ohjeistukseen täysin ja olemme vieneet asiaa toiminnassamme vielä pidemmälle. SKH Isännöinnin omissa eettisissä ohjeissa on tarkennettu alan yleisiä ohjeita ja kuvattu tarkoin ne edellytykset, jotka SKH on asettanut henkilöstönsä ja yrityksensä toiminnalle.

Meille SKH:ssa on äärimäisen tärkeää, että toimimme aina taloyhtiön edun mukaisesti ja edellytämme myös yhteistyökumppaniemme kunnioittavan eettisiä ohjeita niin alan yleisiä kun yrityksemme omia. Meille on äärimmäisen tärkeää, että olemme puolueettomia kaikkia valintoja, esityksiä ja neuvoja antaessamme. Tästä syystä emme esimerkiksi ota vastaan minkäänlaisia lahjoja tai asiaankuulumattomia palveluksia taloyhtiöiden palveluntuottajilta. Tämä pätee myös jouluna, jonka jo lähes kaikki toimijat ovat oppineet.

Eettisten ohjeiden mukaisesti toimiminen tukee SKH:n arvojen toteutumista. SKH:n arvoja ovat:
– Luottamus ja riippumattomuus
– Pitkäjänteisyys ja kehityshakuisuus
– Arjen kunnioitus, avoimuus ja ripeys

Riippumattomuutemme ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö kehittäisi jatkuvasti yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, jotta asiakkaamme saisivat parasta mahdollista palvelua. Emme missään tilanteissa vastaanota palveluntuottajilta kompensaatiota siitä, että he tuottavat palveluja asiakkaillemme. Pidämme huolen, että tunnemme toimijat, mutta suosituksemme ja neuvomme perustuvat aina objektiivisiin tosiseikkoihin. Pyrimme myös jatkuvasti parantamaan ja luomaan keinoja, joilla palveluntarjoajien laatu ja hinta olisi taloyhtiöille vertailukelpoisempaa.

Tällä hetkellä toimittajarekisteristämme löytyy 1178 eri toimittajaa. Kiinteistö- ja rakennusalan piirit ovat Suomessa pienet ja toki SKH:ltakin löytyy joihinkin palveluntuottajiin sidoksia.

Meille on äärimmäisen tärkeää, että myös sidoksiemme suhteen olemme avoimia ja esitämmekin asiakkaillemme heidän pyytäessään toimittajasidoksemme.

Avoimuus kasvattaa asiakkaidemme luottamusta toimintaamme. Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. Luottamuksen lähde on myös oikeudenmukainen ja reilu kohtelu, joka kilpistyy hinnoittelurakenteeseemme. Asiakkaamme eivät maksaa naapuritaloyhtiön asioista. Isännöinnin kustannukset vaihtelevat taloyhtiön tilanteen mukaan ja asiakkaamme maksavat siitä, mitä todella tarvitsevat. Isännöinnin kuukausiveloituksia emme ole nostaneet kolmeen vuoteen.

Katri Kulomäki, KTM
SKH-Isännöinti Oy