Lisä- ja täydennysrakentaminen vaatii avoimuutta ja asiantuntijuutta

Teen diplomityötä SKH-Isännöinti Oy:n ja Vantum Oy:n toimeksiannosta liittyen merkittävän rakennusoikeuden myyntiin taloyhtiön ja osakkaan näkökulmasta. Tarkastelussa on erityisesti tilanne, jossa haetaan asemakaavamuutosta uuden rakennuksen tai rakennuksien rakentamiseksi vanhalle olemassa olevalle tontille. Tarkoituksena on ollut selvittää rakennusoikeuden myynnin prosessin muodostuminen Helsingissä ja mitä haasteita lisä- ja täydennysrakentamiseen liittyy. Lähtökohtaisesti asian suhteen ollaan kaupungin osalta hyvin myönteisiä ja Helsingin kaupungilla on tarkoitus edistää täydennysrakentamista. Diplomityön tarkastelu rajoittuu Helsinkiin, mutta kuten diplomityön aikana järjestetyssä lisä- ja täydennysrakentamisen seminaarissa 13.2. kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava totesi, niin jos jokin asia toimii Helsingissä, se toimii varmasti muuallakin. Seminaari herätti hyvin mielenkiintoa ja tuki diplomityölle asetettuja tavoitteita.

Väestön muuttopaine kaupunkeihin on kasvamassa ja siinä samassa 1960–1970-luvulla rakennettujen rakennusten suuret peruskorjaukset ovat entistä ajankohtaisempia. Ratkaisuja tarvitaan niin korjaushankkeiden rahoitusmuotojen selvittämiseen kuin jo ennalta rakennettujen ja uusien asuinalueiden kehittämismahdollisuuksien parantamiseen. Jokaisen taloyhtiön tulisi tarkastella lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet korjaushankkeen valmistelussa. Isännöitsijän tulee nostaa asia pöydälle ja auttaa taloyhtiötä löytämään riittävä tuki ammattilaisista lisä- ja täydennysrakentamisen valmisteluun, jotta yhteistyö eri osapuolien kesken saadaan käyntiin jo prosessin alkuvaiheessa ja asiaa tutkitaan sitoutuneesti.

Jokainen taloyhtiö on tarkasteltava tapauskohtaisesti

Kun taloyhtiöllä ei enää ole tontilla rakennusoikeutta jäljellä, uudelle rakennukselle vaaditaan asemakaavamuutosta lisärakennusoikeuden saamiseksi. Taloyhtiö ei voi lähtökohtaisesti ottaa sellaista riskiä, että se lähtisi viemään asemakaavamuutosprosessia itsenäisesti eteenpäin. Siitä voisi aiheutua taloudellista haittaa. Taloyhtiön on löydettävä yhteistyökumppanikseen perustajaurakoitsija, jonka kanssa hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Perustajaurakoitsijalla tarkoitetaan rakennusliikettä, muuta yritystä tai luonnollista henkilöä, joka suunnittelee, rakentaa ja markkinoi kohteen sekä perustaa uuden asunto-osakeyhtiön. Lisä- ja täydennysrakentaminen voi antaa mahdollisuuksia taloyhtiön korjaushankkeen rahoittamiseen, mutta tämän tiedon saamiseksi on taloyhtiön hallituksen kartoitettava huolellisesti lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet yhdessä asiantuntijoiden ja kunnan kaavoittajan kanssa. Mikäli yhtälöstä ei saada toimivaa ja todetaan hankkeen olevan taloudellisesti kannattamaton taloyhtiön kannalta, on asia nyt ainakin tutkittu.

Mikäli taloyhtiö päättää yhtiökokouksessa viedä rakennusoikeuden myyntiprosessia eteenpäin, täytyy lisä- ja täydennysrakentamisen suhteen löytyä avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Iso hanke vaatii taloyhtiöltä asiantuntevaa taloussuunnittelua ja prosessin läpivienti avoimuutta sekä yhteispeliä. Rakennusoikeuden myynnistä saatavalle myyntivoitolle on oltava ajallisesti synkronoitu suunnitelma, jotta taloyhtiö saisi hyödynnettyä sen mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi omassa linjasaneerauksessaan. Uudelleen tarkastelua vaadittaisiin asunto-osakeyhtiölain osalta erityisesti myyntivoittojen käsittelyyn ja rakennusoikeuden myyntiprosessin etenemismahdollisuuksien parantamiseen.

Juho Salomäki
Diplomityön tekijä
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *