Isännöinnin ytimessä on asiakkaan luottamus – näin SKH varmistaa toimintansa avoimuuden ja läpinäkyvyyden

Useissa taloyhtiössä on viime päivinä virinnyt keskustelua isännöinnistä. Kartelliepäilyn aiheuttama huoli on ymmärrettävä, onhan oma koti tai asunto-osake usein arvokkain ja rakkain omaisuutemme.

Suuren yleisön luottamuksen palauttaminen isännöintitoimialaa kohtaan on haaste koko alalle, myös niille lukuisille yrityksille, joita KKV:n kartelliepäily ei koske. Tähän suureen joukkoon yrityksiä myös SKH lukeutuu.

SKH:n liiketoiminnan ytimessä on, että asiakkaillemme annetut neuvot, ohjeet ja palvelut perustuvat luotettavaan ja riippumattomaan tietoon.

Luottamus ansaitaan laadukkaalla jokapäiväisellä tekemisellä pitkän ajan kuluessa, mutta se on mahdollista menettää nopeasti. Siksi emme halua tuudittautua hyvän olon tunteeseen, vaan pyrkiä jatkuvasti parempaan.

Näiden kolmen ohjenuoran varassa jatkamme toimintamme kehittämistä myös tulevaisuudessa.

1. Teemme kaikki valinnat taloyhtiön osakkaiden etuja ajaen.
SKH:n eettiset ohjeet laadittiin jo lähes kymmenen vuotta sitten eivätkä ne sittemmin ole jääneet laatikkoon pölyttymään. Meille on tärkeää, että kaikessa toiminnassamme teemme päätökset ja ratkaisut taloyhtiön osakkaiden parhaaksi. Toisinaan tämä edellyttää korostunutta tietoisuutta keskeisestä roolistamme taloyhtiön etujen ajajana sekä riippumattomuuden vaalimista palveluntuottajista.
Teemme yhteistyötä monien eri palveluntuottajien kanssa, jotta asiakkaamme saisivat parasta mahdollista palvelua, mutta vaalimme tarkasti riippumattomuuttamme. Emme muun muassa missään tilanteissa vastaanota palveluntuottajilta kompensaatiota siitä, että he tuottavat palveluja asiakkaillemme. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ja luomaan keinoja, joilla palveluntarjoajien laatu ja hinta olisi taloyhtiöille vertailukelpoisempia.

2. Avoin ja aktiivinen asiakasviestintä on taloyhtiön etu.

Siellä, missä ei viestitä tarpeeksi, jää tilaa huhuille ja virheellisen tiedon varassa tehdyille päätöksille. Tämä pätee myös taloyhtiöiden johtamiseen.

Avoin ja aktiivinen asiakasviestintä on SKH:lle strateginen valinta. Lähetämme joka viikko taloyhtiöiden osakkaille tiedon, miten taloyhtiön varoja on käytetty ja mitä yhtiössä on tapahtunut. Taloyhtiön hallitus saa tapahtumista vieläkin yksityiskohtaisemman raportin.

Aktiivisella viestinnällä haluamme varmistaa, että joka ikinen osakas saa aina halutessaan tietää kaiken, mitä isännöinti tekee ja miten yritys käyttää rahoja. Uskomme, että laaja tilannetietoisuus taloyhtiön toiminnasta madaltaa osakkaiden kynnystä osallistua taloyhtiön toiminnan kehittämiseen.

3. Asiakas tietää aina mitä maksaa ja mistä maksaa.

Isännöintitoimistoilla on erilaisia hinnoittelumalleja. Yhtä oikeaa kaikille taloyhtiöille sopivaa isännöinnin hinnoittelumallia ei ole. Tärkeää kuitenkin on, että asiakas tietää, mitä palvelut maksavat, mistä he maksavat ja mistä hinta muodostuu.

Kiinteistön eri elinkaaren vaiheissa taloyhtiö tarvitsee vaihtelevan määrän isännöintipalveluja. Siksi SKH:n hinnoittelumallissa erillisvelotuksilla on keskeinen asema. Uskomme, että isännöinnin erillisveloitukset mahdollistavat taloyhtiölle alhaisimman mahdollisen kokonaiskustannuksen, kun taloyhtiö maksaa vain kulloinkin käyttämistään ja tarvitsemistaan palveluista.

Suurelle osalle asiakkaistamme suosittelemme SKH-mallin mukaista erillisveloitukseen pohjautuvaa laskutusta. Niille taloyhtiöille, jotka arvostavat kuitenkin tarkkaa kulujen ennakoitavuutta, olemme luoneet kiinteään hintaan perustuvan SKH Vakaa -tuotteen.

Hinnoittelumallista riippumatta oma veloituksemme raportoidaan aina yksityiskohtaisen tarkasti.

Juha Kulomäki
Toimitusjohtaja

***

Lue lisää eettisistä ohjeistamme täällä: https://www.skh.fi/eettiset-ohjeet/