Asumisrauhan häirintä ja menettelyohjeet

OHJEET MENETTELYSTÄ ASUMISRAUHAN HÄIRINNÄN SATTUESSA #

Mikäli naapuri häiritsee asumista, esim. kovaäänisellä radion kuuntelulla tai liiallisella juhlimisella, on paras menettelytapa häirityksi tulleelle asiallinen huomautus suoraan häiriön aiheuttajalle. Mikäli häiriöntuottamus on erittäin törkeätä, tulee häirityksi tulleen ilmoittaa asiasta poliisille. 

Jos häiriön aiheuttaminen näistä menettelyistä huolimatta on jatkuvaa, toistuvaa ja asumisrauhaa häiritsevää, tulee asiasta tehdä kirjallinen ilmoitus isännöitsijätoimistolle. Ilmoituksessa tulee yksilöidä häiriön laatu ja tapahtuma-ajankohdat sekä miten kauan häiriötä on jatkunut. Lisäksi tulee ilmoittaa onko asiasta huomautettu häiritsijälle. Mikäli mahdollista, ilmoituksessa on hyvä olla vähintään kahden häiriötä kärsineen naapurin allekirjoitukset tapahtuman todisteeksi. 

Ilmoituksen jälkeen isännöitsijätoimisto antaa häiritsijälle kirjallisen huomautuksen häiriön aiheuttamisesta ja edellyttää asianomaista ryhtymään toimenpiteisiin asumisrauhan palauttamiseksi. 

Mikäli asia ei korjaannu yhteydenoton jälkeen kohtuullisessa ajassa, tulee isännöitsijätoimistoon toimittaa uusi ilmoitus. Osakkeenomistajalle annetaan kirjallinen hallituksen varoitus häiritsevästä elämästä ja uhataan huoneiston hallintaan otolla. 

Kiinteistönomistajan eli asunto-osakeyhtiön ollessa vuokranantajana, uhataan vuokralaista vuokrasuhteen irtisanomisella tai purkamisella häiritsevän elämän johdosta. 

Häiriöstä ilmoittaneiden tulee olla valmiita toimimaan tarvittaessa todistajina mahdollisessa oikeuskäsittelyssä kuten oikeuden käynnissä yleensä. Todistajiksi eivät kelpaa muut kuin häiriöstä kärsineet asukkaat, ei esim. isännöitsijätoimiston henkilökunta. 

Isännöitsijätoimisto ei ryhdy toimenpiteisiin, mikäli häiriön tuottaminen on vähäistä ja lyhytaikaista. Valitukset tulee toimittaa aina kirjallisesti.

Nämä ohjeet on tehty siksi, että kummankin osapuolen, häiriön aiheuttajan ja häiriötä kokevan, oikeudet turvattaisiin ja vältyttäisiin turhilta ja aiheettomilta valitusten käsittelyiltä.

SKH – VIIHTYISÄN JA RAUHALLISEN ASUINYMPÄRISTÖN PUOLESTA

Powered by BetterDocs