Laatu- ja hintasäännellyt omistusasunnot #

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille vuokratonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Järjestelmän ideana on tarjota kuntalaisille kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja valvoa, että asunnot pysyvät kohtuuhintaisina koko olemassaolonsa ajan.

Hintasäätely #

Hintasäätely kohdistuu sekä uusiin että vanhoihin hitas-asuntoihin. Sen tarkoituksena on turvata, että asuntojen hinnat perustuvat niiden todellisiin rakennuskustannuksiin.

Huoneiston enimmäishinta ja rajahinta #

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt ns. velattoman rajahinnan, joka on 1.300 €/m². Hitas-huoneiston omistajalla on mahdollisuus myydä huoneistonsa em. velattomalla hinnalla. Hitas-huoneiston korkein sallittu velaton enimmäishinta lasketaan yhtiön isännöitsijätoimiston täyttämän lomakkeen tietojen perusteella. Enimmäishinta lasketaan huoneiston hankintahinnan, huoneistojen kauppahinnan maksuerille laskettavan koron, indeksien muutosten, yhtiönlainaosuustietojen sekä yhtiön ja huoneiston omistajan tekemien talon ja huoneiston hyväksyttävien parannusten perusteella.

Huoneiston myyminen #

Kun osakas tarvitsee huoneistostaan enimmäishinnan, tulee hänen ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijätoimistoon, joka täyttää hitas-enimmäishinnan määrittelylomakkeen. Lomakkeen tietojen täyttämisen jälkeen lomake toimitetaan osakkaalle (tai hänen edustajalleen), joka täyttää lomakkeelle mahdolliset huoneistokohtaiset parannukset. Tämän jälkeen lomake toimitetaan Kiinteistöviraston Asuntoasiainosastolle.

Huoneiston omistaja huolehtii itse huoneistonsa myynnistä. Huoneiston ostajan tulee olla luonnollinen henkilö. Huoneiston kauppahinta saa olla enintään hitas-enimmäishintalaskelmassa mainittu hinta. Ostajille tulee esittää em. laskelma, jonka perusteella enimmäishinta on määräytynyt.
-Kun osake vaihtaa omistajaa, UUDEN omistajan tulee toimittaa yhtiölle (isännöitsijätoimistoon) jäljennös kauppakirjasta, osakekirjasta sekä ilmoitus varainsiirtovero-lomakkeesta kopiot.

Lunastaminen #

Kaupunki ei pääsääntöisesti käytä lunastusoikeutta, jos osakkeet on luovutettu luonnolliselle henkilölle enintään huoneistolle määrätyllä enimmäishinnalla tai edellä mainitulla rajahinnalla.

Powered by BetterDocs