Ilmanvaihdon yleisohje

Painovoimainen ilmanvaihto #

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötilan ja tuulen aiheuttamiin paine-eroihin sisä- ja ulkolämpötilan välillä. Sääolosuhteiden vaihtelusta johtuen ilmanvaihdon ilmavirrat vaihtelevat; ne ovat talvella suurimmillaan ja kesällä lähes olemattomat. Jotta painovoimainen ilmanvaihto toimisi, rakennus ei saa olla liian tiivis. 

Painovoimaisen ilmanvaihdon järjestelmässä jokaisesta poistoventtiilistä johdetaan lähtökohtaisesti oma hormi vesikaton yläpuolelle. Vanhoissa rakennuksissa näin ei kuitenkaan aina ole. Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä voi olla lisäksi erillinen liesituuletin (oma hormi suoraan vesikatolle). Ennen liesituulettimen asennusta tulee varmistaa, että hormi on tiivis ja erillään muista hormeista.

Koneellinen poistoilmanvaihto #

Koneellinen poistoilmanvaihto on yleinen asuinkerrostaloissa. Ilman virtausta on tehostettu koneellisesti poistopuhaltimen avulla. Poistohormit voidaan viedä erillisinä ullakolle saakka, jossa ne yhdistetään kokoojakammion välityksellä puhaltimeen. Yleisimmin päällekkäiset tilat (esim. vaatehuoneet, keittiöt, kylpyhuoneet) kuitenkin liitetään samaan ilmanvaihtokanavaan. Tässä ns. yhteiskanavajärjestelmässä samaan hormiin kytkettyjen tilojen poistoilmaventtiilien tulee soveltua palonrajoittimiksi, eli poistoilmaventtiileissä tulee olla palonrajoittimet. Yhteiskanavajärjestelmässä hormiin ei saa liittää liesituuletinta omalla puhaltimella. Keittiöön saa asentaa aktiivihiilisuodattimella varustetun liesituulettimen. 

Koneellista poistoilmanvaihtojärjestelmää käytetään myös rivitaloissa. Tällöin huoneistoilla on omat huippuimurinsa katolla ja niiden säätö tapahtuu liesikuvusta. 

Koneellisessa poistoilmajärjestelmässä on tärkeää ettei rakennus ole liian tiivis, vaan huoneisiin saadaan korvausilmaa. Tämä voi aiheuttaa vedon tunnetta, mikäli korvausilmaa ei tuoda tilaan hallitusti, esim. korvausilmaventtiileitä käyttäen. 

Ilmanvaihtoventtiilien puhtaana pito #

Ilmanvaihdon oikean toiminnan edellytyksenä on, että ilmanvaihtokanavisto on säädetty (tasapainotettu) suunnitelmien mukaan. Asukkaiden ei tule säätää eikä varsinkaan tukkia venttiilejä. Poistoilmaventtiilit tulisi puhdistaa itse pari kertaa vuodessa. Venttiileistä irrotetaan yleensä kokoventtiilikehys kiertämällä. Tämän jälkeen ne voidaan pyyhkiä tai pestä. Varsinaista kanavien puhdistusta ei pidä tehdä  itse. 

Ilmanvaihdon tehostaminen #

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostuskeino on tuuletus, koneellisissa ilmanvaihtojärjestelmissä ilmanvaihtoa voidaan tehostaa myös puhaltimen kierrosnopeutta muuttamalla. 

Huoneisto tuuletetaan avaamalla ikkunoita tai ovia lyhytaikaisesti kuormitushuipun ajaksi (siivous, ruoanlaitto, saunominen ja peseytyminen, pyykinkuivatus). Tuuletus kasvattaa ilmavirrat hetkellisesti hyvin suuriksi, ja ilma puhdistuu nopeasti. Lämmityskauden aikana ei ole kuitenkaan suotavaa jättää ikkunoita ja ovia auki pitkäksi aikaa, koska tämä vie runsaasti energiaa. 

Tuuletuksen kannalta on edullista, jos samanaikaisesti voidaan aukaista ikkuna rakennuksen tuulenpuoleiselta ja suojapuoleiselta seinältä. Näin ristiveto tuulettaa huoneet nopeasti. Tuuletuksen tehokkuuden kannalta iso ikkuna on edullinen ja korkea parempi kuin matala. Myös sisäovien aukipitäminen tehostaa ilmanvaihtoa. Näin esimerkiksi makuuhuoneen ovi kannattaa pitää auki yöllä, jotta ilman tunkkaisuus vähenee. Kylpyhuoneen ovea kannattaa pitää avoinna peseytymisen jälkeen ja pyykkiä kuivatessa.

Powered by BetterDocs