Astianpesukoneen liittäminen vesi- ja viemärijärjestelmään

Astianpesukoneen, kuten muidenkin vesi- viemärijärjestelmään liitettävien laiteiden, asennus tulisi aina teettää ammattimaisella putkiasentajalla asianmukaisten liitosten aikaansaamiseksi.

Astianpesukoneen asennuksessa on huomioitava seuraavat seikat:

1 Koneen alle on aina asennettava valuma-allas.

2 Tulovedelle on aina oltava tiskipöydän yläpuolelle sijoitettu sulkuhana.

3 Koneen viemäriliitos pitää aina olla tiskialtaan ja hajulukon välissä.

4 Poistoputki tulee liittää viemäriin kierreliittimellä tai sen kiinnitys varmistaa letkuklemmarilla. Tuloveden (paineellinen puoli) letku tulee aina kiinnittää kierreliittimellä(ei missään tapauksessa letkuklemmarilla!).

5 Liitosletkujen tulee olla sopivan mittaisia. Mikäli letku on liian pitkä, ei sitä saa katkaista vaan tilalle tulee hankkia uusi sopivan mittainen letku. Liian pitkä letku voi joutua mutkalle siten, että se ajan kanssa murtuu. Liian lyhyt letku saattaa hiljalleen koneen värinän ja liikkumisen vuoksi irrota liitoksestaan. Molemmissa tapauksissa syntyy vuoto, joka yleensä havaitaan liian myöhään.

6 Letkut ja liitokset tulee tarkastaa vähintään vuoden välein ja varmistaa, ettei vuotoa tapahdu. Letkut tulee uusia viiden vuoden välein.

Huom!

Astianpesukoneen vuodoista vesivahingoista aiheutuu usein suuret vahingot. Asukas/osakas voi joutua korvamaan vahingot kokonaan tai vähintään vakuutuksen omavastuun osalta

Powered by BetterDocs