Kosteus- ja homevauriot

Tehtyjen tutkimusten mukaan kosteus- tai homevauriot aiheutuvat usein rakenteissa olevista vioista tai putkistovuodoista

Osa syynä voi olla myös puutteellinen ilmanvaihto. Huolimaton veden käsittely, ilmanvaihtoreittien tukkiminen tai huonosti tehdyt pesukoneiden ym. vesiliitännät ovat rakenneperäisten ongelmien ohella yleisiä syitä kosteusvaurioiden syntyyn.

Asukkaat voivat itse ehkäistä kosteus- ja homevaurioita omalla huoneiston käytöllään. Asukkaan on hyvä huolehtia ja seurata esimerkiksi märkätilojen pintojen kunnosta sekä puhtaudesta. Homeitiöt tarvitsevat lämpöä, kosteutta ja ne voivat kehittyä suotuisissa olosuhteissa sieniksi jopa muutamassa viikossa. Tähän vaaditaan sopiva lämpötila, ravintoa, kosteutta, valoa sekä muutamia muita edellytyksiä lajista riippuen. Itiöt eivät vaadi kovinkaan paljon ravintoa ja lämpöä, vaan homesienen tärkein edistäjä on kosteus. Kuivassa tilassa itiöt eivät kehitä sieniä. 

Kosteus- ja homevaurio ilmenee usein kellarimaisena tai pistävänä hajuna. Hajun aiheuttavat mikrobikasvustojen aineenvaihduntatuotteet, joten hajun luonne vaihtelee mikrobilajin ja kasvualustan (rakennusmateriaali) mukaan. Rakenteissa oleva liiallinen kosteus ilmenee usein myös maali- tai rappauspinnan hilseilynä, puumateriaalin tummumisena, lattiapinnoitteen pullistumina tai jopa silmin nähtävänä mikrobikasvustona rakenteen pinnalla.

Kylpyhuoneen ja keittiön silikonisaumat ovat oivat kasvupaikka homeitiöille. Silikonisaumaukset tulisikin puhdistaa säännöllisesti. Mikäli mustat pisteet ovat jo ilmestyneet, voidaan niitä yrittää poistaa esimerkiksi kloriitilla tai homeenpoistoaineella. Asukkaan tulee myös huomioida se, että silikonisaumat ovat hänen vastuullaan ja että ne tulee säännöllisesti uusia. 

Kosteus- ja homevauriot – kuinka toimitaan? #

Osakkaan tulee välittömästi ilmoittaa kosteusvaurio- ja/tai homevaurioepäilyistään isännöitsijälle. Jos todetaan, että home- ja kosteusvaurio on olemassa ja että se johtuu joko rakenteellisesta viasta tai putkistovuodosta, on yhtiön tehtävänä korjata vaurio. 

Kosteusvahinkoepäilyn seurauksena tehdään kosteusmittaus, joka suoritetaan pintakosteudentunnistimella. Mikäli tarve vaatii, voidaan rakenteen kosteutta mitata poratun reiän kautta tai rakenteita purkamalla. Pintatunnistimella kuitenkin saadaan jo melko selkeä kuva vaurion laajuudesta. Tärkein mittaus paikan päällä on siis  kosteusmittaus, koska kosteat rakenteet ja  sisäilma muodostavat suotuisat edellytykset homesienien kehittymiseen.

Kosteus voidaan mitata, mutta homeanalyysiä ei voida tehdä paikan päällä edes tarkoilla mittareilla. Ainoastaan laboratoriossa voidaan tehdä homesienistä ja bakteereista analyysejä sekä mitata niiden pitoisuudet. Laboratorioon lähetettävää koepalaa on täydennettävä kosteustiedoilla ja analyysin päämäärät on ilmoitettava. 

Jos osakas tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa esimerkiksi vesieristyksen vaurioitumisen, hän on vastuussa aiheuttamistaan vaurioista. Osakkaan korvausvelvollisuus  voi myös syntyä siitä, ettei hän ole ilmoittanut yhtiölle havaitsemistaan vioista. Jos vaurio laajenee tai syntyy kokonaisuudessaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, voi osakas joutua korvaamaan jopa koko vahingon.

Jos osakas on tehnyt huoneistoon normaalista tasosta poikkeavia erikoisrakenteita, joiden ennalleen rakentaminen tulee tavallista kalliimmaksi, ei yhtiöllä ole velvollisuutta maksaa tästä aiheutunutta lisäkustannusta. Yhtiö ei  myöskään vastaa  huoneistossa aiemmin olleen osakkaan tekemistä sisustuksellisista muutoksista tai kalliimmista erikoisrakenteista. 

Powered by BetterDocs