Lämmityksen yleisohje

Patterin toiminta / termostaattiventtiilit #

Patteri luovuttaa lämpöä huoneeseen ja tästä johtuu, että patterin alaosa on aina viileämpi kuin yläosa. Kun huonelämpötila kohoaa korkeammaksi kuin termostaatin asetuslämpötila, voi termostaatti sulkea virtauksen kokonaan ja tällöin patteri viilenee kauttaaltaan. 

Mikäli patterin pääty on kylmä, patterissa on ilmaa ja se tulee ilmata. Jos et ole varma kuinka ilmaus tehdään, pyydä huolto- tai talonmiestä tekemään se. 

Huonelämpötilaa ohjataan automaattisesti ulkolämpötilan mukaan. 

Älä peitä termostaattia verhoilla, huonekaluilla tms. Muista, että patteri myös säteilee lämpöä huoneeseen, joten älä sijoita huonekaluja patterin eteen. 

Patteriventtiilissä, lämpöjohdoissa ja itse patterissa olevat pienetkin vuodot tulee aina ilmoittaa huoltoyhtiölle. 

HUOM! Tarkista ikkunoiden ja parvekeovien tiivisteet ja korjaa ne tarvittaessa. Tiivisteiden korjaus kuuluu asukkaalle. 

Lämpötilan mittaaminen #

Ennen lämpötilamittauksen suorittamista tulee tarkistaa, että ikkunat on tiivistetty hyvin ja että ikkunat on suljettu. Lämpötila tulee mitata keskeltä huonetta, noin 1,5 metriä lattiapinnasta. Älä mittaa ikkunalaudalta, ulkoseinästä tms. 

Terveellinen huonelämpötila on 20 °C – 22 °C. Hyvä lämpötila huoneeseen, jossa nukutaan, on hieman viileämpi, noin 19 °C.  Jos huoneiston lämpötila on lämmityskaudella alle 19 °C tai yli 23 °C, tulee asukkaan tehdä vikailmoitus huoltoyhtiöön. Lämmityskauden ulkopuolella voi huoneiston lämpötila nousta yli 23 °C muodostaen tukalat asuinolosuhteet. Asukkaan itse kustantamat tekniset apuvälineet, kuten siirrettävät jäähdyttimet, voivat tällöin tulla kysymykseen.

Patterin poistaminen #

Osakas voi poistaa huoneistossaan olevan patterin, mutta asiasta tulee ilmoittaa isännöitsijälle. Lisäksi patterin poistossa tulee käyttää ammattitaitoista putkimiestä. Patterin poiston yhteydessä on huomioita patterin mahdollinen takaisin asennus ja nykyisten putkien tiivis tulppaaminen. 

Osakas vastaa patterin poiston kustannuksista ja on velvollinen ilmoittamaan poistosta uudelle osakkaalle. Myös patterin takaisin asennuksen maksaa osakas, oli hän sitä itse poistanut tai ei. 

Mikäli patteri on liitetty lämpimään käyttöveteen, tulee poiston yhteydessä huolehtia, että kierto säilyy patterin poistosta huolimatta. Toisin sanoen putket tulee liittää yhteen esim. putkimutkalla. 

Patterin poiston yhteydessä voidaan joutua sulkemaan patteriverkoston tai käyttöveden kierto koko talosta. Tällöin poistosta voi tulla kallis verkon ilmauksineen yms. Asia kannattaa varmistaa taloyhtiön huolto- tai talonmieheltä, joka tietää sulkujen paikat sekä kunnon, sekä käyttämällä paikalla ammattitaitoista putkimiestä. Mahdollisista poikkeamista lämmityksessä tai lämpimän veden käytössä tulee ilmoittaa muille asukkaille hyvissä ajoin

Powered by BetterDocs